Navigera till sidans huvudinnehåll

Covid-19 vaccin vid tidigare allergi

Hittills finns tre vacciner mot covid-19 som nu är tillgängliga i Sverige. Två är mRNA-vaccin; Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna Biotech Spain, S.L). Ett är ett vektorvaccin med schimpansadenovirus: Vaxzevria (AstraZeneca). 

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar svåra allergiska reaktioner hos cirka 1 på 100 000 individer som vaccineras mot Covid-19. Ett misstänkt ämne är dock polyetylenglykol (PEG) som finns i de två mRNA-vaccinerna (Comirnaty samt COVID-19 Vaccine Moderna). Däremot finns det inte i Vaxzevria (Astrazeneca) som istället innehåller polysorbat. 

Center for Disease Control (CDC) i USA har rekommendationer för de två mRNA-vaccin som finns i Sverige samt ett annat virusvektorvaccin (Janssen) som liknar AstraZenecas. Svensk förening för allergologi (SFFA) har riktlinjer för mRNA-vaccinerna och AstraZenecas vektorvaccin Vaxzevria. Detta dokument grundar sig på dessa dokument.

Dessa riktlinjer gäller vid vaccination med de tre nu tillgängliga vaccinerna Comirnaty (Pfizer), COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) samt Vaxzevria (Astrazeneca).

Behandling

1. Gäller alla vaccinerade:

Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination.

2. För de som haft en svår* allergisk reaktion mot allergen såsom födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetikum eller läkemedel peroralt (t.ex. antibiotika):

Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (t.ex. på vårdcentral eller annan lokal där sådant kan ges). Behöver inte ske på en allergimottagning t.ex.

3a. De som haft en svår* allergisk reaktion vid vaccinering eller annat injicerat läkemedel – Undersök om möjligt efter i journal och bedöm om personen kan ha reagerat på PEG-liknande produkter såsom förutom PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. PEG kan också heta makrogol som finns t.ex. i Forlax.

Om ingen överkänslighet föreligger mot PEG-liknande produkter eller om det är oklart:

Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19. Bedöm om vaccineringen kan vänta. Om vaccinering inte kan anstå bör den i så fall ske där man kan hantera svårare reaktioner. Då Allergimottagningen på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov har begränsad kapacitet bör kontakt tas med allergolog Patrik Nordenfelt för diskussion om vidare handläggning. Dessa patienter kan i många fall få vaccin mot covid-19 enligt B.

3b. De som har haft en svår* allergisk reaktion mot PEG/polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja:

Avvakta, (kontraindicerat) tills vidare att ge vaccin mot Covid-19. Observera att allergi mot polysorbat inte är en kontraindikation enligt CDC för mRNA-vaccinerna, däremot för AstraZenecas vaccin då det innehåller polysorbat. Om allergi mot polysorbat och önskemål att ge mRNA-vaccin kontakta allergimottagningen för diskussion.

3c. Patient med systemisk mastocytos:

Kontakta allergimottagningen för ställningstagande för vaccination på sjukhus.

D. Vid snabb (inom några minuter) eller svår* allergisk reaktion vid vaccinering mot covid-19:

Ny dos med något av dessa vacciner ska inte ges.

Övrigt

• Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt rutin för vaccinationer.

• Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock inte göra uppehåll med denna.

*Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-12-21

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Karin Karlsson

Dokument-ID

252513

Källa

Evolution