Navigera till sidans huvudinnehåll

Provtagning för blododling på barn

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Mikrobiologen

Provtagning

Provtagningsmateriel

Aerob blododlingsflaska (grön hatt)

Anaerob blododlingsflaska (orange hatt)

PediBact-flaska - för barn (gul hatt)

Venprovtagningsset ("butterfly"-nål med slang), art. Nr 28251500

För barn och svårstuckna vuxna finns ett venprovtagningsset med finare nål, art. Nr 28451500

BactT/Alert-hållare för blododlingsflaska, art. Nr 28907300

alternativt

Bact/Alert provtagningsset art. Nr 28907100 eller art. Nr 28907200 (finare nål)

Klorhexidinsprit (5mg/mL) eller motsvarande medel (70% isopropanolalkohol)

Kompresser

Skyddshandskar

Provtagningsteknik

Kontrollera flaskorna: titta på "tabletten" i flaskans botten - denna skall vara grågrön; om den är gul skall flaskan kasseras.

Skruva i venprovtagningssetets adapter i BactT/Alert-hållaren. Eller använd provtagningsset för blododling.

Tag av plasthatten från flaskan, desinfektera gummimembranet med klorhexidinsprit eller motsvarande. Låt spriten avdunsta.

 

Desinfektera huden runt punktionsstället omsorgsfullt med klorhexidinsprit eller motsvarande, som appliceras flödigt under ca 1 min och sedan får lufttorka. Verkningstiden måste vara minst 1 min.

Använd skyddshandskar

Venpunktion

Vik ihop butterfly-nålens "vingar" med de räfflade sidorna utåt. Avlägsna nålskyddet, punktera venen. Om så önskas kan kanylen fixeras genom att tejpa vingspetsarna. När blod börjar rinna i slangen - det rinner sakta till en början eftersom slangen är sluten i andra ändan - pressas BactT/Alert-hållaren över den upprättstående BactT/Alert flaska. Vacutainer-nålen perforerar då gummimembranet och blodet rinner snabbt ned i flaskan p.g.a. undertryck i denna. Flaskan skall stå lägre än punktionsstället.

Rekommenderad total volym vid blododling på barn:

Vikt (kg)

Rekommenderad totalvolym (mL),
fördelas beroende på mängd och flasktyp

Rekommenderad flasktyp

<1 kg

1-2 mL

Barnflaska

1-2 kg

4 mL

Barnflaska

2-15 kg

6 mL

Barnflaska x 2

15-35 kg

20 mL

Aerob + Anaerob

>35 kg

40-60 mL

Aerob + Anaerob x 2-3

 

Barnflaska = Gul

Vuxenflaskor: Aerob flaska = Grön, Anaerob flaska = Orange

Undertrycket i flaskan gör att betydligt mer blod kan dras. Tänk på att flaskorna som används är anpassade för en viss volym: barnflaskan för 1-4 mL, vuxenflaskorna för 5-10 mL. Ffa för liten volym ger sämre resultat!

Man måste alltså passa blodvolymen - antingen genom att titta på märkningen på etiketten eller genom att titta på en märkning (skåra) på BactT/Alert - hållaren. Ta bort flaskan då önskad volym sugits in.

Övriga blodprover vid samma tillfälle

När blod tagits för odling till BactT/Alert flaskorna kan ytterligare blodprov tas till vanliga Vacutainer rör.

Provtagningsordning:

  1. (Slaskrör: Rekommenderas till större barn*).
  2. Blododling
  3. Blodprov i Vacutainer-rör

Undvik stickskador!

* För att minska antalet flaskor med växt av ffa hud-kontaminant kan första portionen blod kasseras. För små barn där blodvolymen är liten är detta dock ej att rekommendera. Riktmärke för slask-volym hos barn baserat på vikt: 1 mL från 5 kg; 3-5 mL från 15 kg

Använd rör med gul propp (gelrör) eller röd propp.

När provtagningen är klar, utlös säkerhetsmekanismen medan kanylen fortfarande är kvar i venen. Kasta allt i kanylburk.

Ha alltid kanylburken nära till hands - den skall tas med till patienten på stickvagn/ korg. Se lokala anvisningar i Landstingets Intranät, Hälso- och sjukvård, Smittskydd/Vårdhygien. Kanyllocket tas bort så att burkens hål blir så stort som möjligt.


Märkning av flaskorna

BOS: Etiketten sätts längs med flaskan. (Se bild nedan)

Pappersremiss: Tag en streckkods-etikett från remissen och sätt den längs med flaskan.

Vid odling i flera flaskor (aerob + anaerob) sätt etikett med ”Grön flaska” på flaska med grön kork och ”Orange flaska” på flaska med orange kork.

 

C:\Users\akean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLR5RFJT\328 (2).JPG

Etiketten sätts längs med flaskan utan att skymma det tomma fönstret avsett för volymavläsning.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Peter Andersson

Gäller från

2021-07-20

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Peter Andersson

Dokument-ID

132469

Källa

Evolution