Navigera till sidans huvudinnehåll

Torax och bål

  • Lungor
  • Buköversikt
  • Akut tunntarmspassage
  • OATT
  • Bäcken
  • Shuntöversikt 

Kontraindikationer

Om graviditet föreligger ska undersökning av bålen övervägas.

Förberedelser

Alla smycken och kläder som finns i undersökningsområdet ska tas av. Om patienten inte kan vara stilla på grund av smärta måste premedicinering ges.

Vid akut tunntarmspassageundersökning ska patientens ventrikel vara avlastad och kontrast ges att dricka/via sond. Kontrast hämtas på respektive röntgenavdelning.

 

Vid OATT ska patienten svälja kapslar enligt ett schema som skickas med kallelsen.

Hur går en undersökning till

Bilderna tas stående, liggande eller sittande beroende på vilket organ som ska undersökas och efter patientens förmåga. Antal bilder beror på frågeställning och organ. Tiden varierar från 520 minuter.

Remiss

Se ”Lathund skelettröntgenremiss

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Charlotte Appelkvist

Gäller från

2021-01-14

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Maire Puolakka

Dokument-ID

87223

Källa

Evolution