Navigera till sidans huvudinnehåll

Att tänka på efter röntgenundersökningar med intravaskulära kontrastmedel - Information till vårdgivare

Hydrering

För att förhindra påverkan på njurfunktionen bör patienten hållas väl hydrerad dygnet efter undersökningen.

Metforminbehandlade patienter

För patienter med GFR<45 skall Metformin sättas ut i samband med undersökningen och S-Kreatinin kontrolleras, tidigast 48 timmar efter undersökningen. Remitterande läkare beslutar därefter om Metforminpreparat kan återinsättas.

Uppföljning av övriga riskpatienter

Kontroll av S-Kreatinin för dessa riskpatienter rekommenderas 2 – 4 dagar efter undersökning.

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan kontrastmedel ge upphov till allergiska reaktioner inom 1 dygn och upp till 1 vecka efter undersökningen. Vid misstanke om anafylaktisk reaktion rekommenderas att ta serumtryptas inom 0,5­ – 3 timmar efter reaktionen, för att bekräfta att det rör sig om äkta kontrastmedelsreaktion.

Rapportering av biverkningar

Rapportera biverkningar som njurpåverkan, extravasering, kontrastmedelsreaktioner osv. till röntgen för dokumentation i röntgens journalsystem.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susanne Bolin

Gäller från

2022-05-25

Version

4.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ing-Marie Vestman

Dokument-ID

104734

Källa

Evolution