Navigera till sidans huvudinnehåll

Resistensöversikten

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Resistensöversikten i C5LIMS nås via uthopp från Cosmic. C5LIMS är Laboratoriemedicins produktionssystem och användare av Resistensöversikten kommer enbart ha behörighet att se Resistensöversikten.

För att användare ska kunna använda sig av Resistensöversikten måste användare beställa behörighet via Tjänstekatalogen. Beställningar hanteras löpande.

Behörigheter

Behörigheter beställs via tjänstekatalogen

Rekommenderade arbetssätt

Resistensöversikten bygger på ett visst antal samtidiga användare. Användares session på varje patient är därför satt till 5 min. För att undvika risk med att ha flera patienter i flera olika fönster öppna samtidigt går det inte att vara inloggad på mer än en patient i översikten.

Glöm inte att logga ut och stäng ner fönster efter varje gång då tittat på en patient. Snabbkommando ctrl + Q.

Rekommenderade arbetssätt är framtagna för att journalsystemet på bästa sätt ska stödja vårdens processer vilket ger en god patientsäkerhet. Att inte arbeta enligt rekommendationerna medför att andra delar i processen fungerar sämre eller till och med blir fel.

Reservrutiner

Om Resistensöversikten inte är tillgänglig kan du som användare följa beställda odlingar i svar provbunden under fliken Klinisk mikrobiologi. Du kan se besvarade undersökningar per datum radvis. Genom att markera enskilda svar ser du också eventuell resistens. Se rutin tillgänglig på utbildningssidan för BOS. Reservrutin för Resistensöversikten används alltid då C5LIMS och/eller Cosmic uppgraderas.

Manualer

Utbildningsmaterial för användning av resistensöversikten se PowerPoint:
”Hur du arbetar i resistensöversikten”.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Martin Adlerstierna

Gäller från

2022-05-17

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Martin Adlerstierna

Dokument-ID

221954

Källa

Evolution