Navigera till sidans huvudinnehåll

Tolkbehov inför röntgenundersökning

Tolk ska beställas till undersökningar med kontrast, punktioner och andra invasiva röntgenundersökningar, magnetkameraundersökningar samt andra röntgenundersökningar som innebär medicinska risker eller då den personliga integriteten kan kränkas. Tolk ska även beställas om det tydligt angetts i remissen att tolkbehov föreligger.

Använd om möjligt inte barn, anhörig eller bekant som tolk, det är svårt för dem att vara opartiska och de tolkar inte under tystnadsplikt. Däremot kan personal med kunskaper i det aktuella språket användas. Vid magnetkameraundersökning är det viktigt att tolken är med under hela undersökningsförfarandet.

Telefontolkning kan användas i speciella situationer om det inte finns någon annan att få tag på. Vid undersökning med magnetkamera kan telefontolk inte användas. En fysisk tolk ska beställas.

Den som inte behärskar svenska språket har enligt förvaltningslagen §8 rätt till tolk.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sanna Wahlström

Gäller från

2021-03-05

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Linda Johansson

Dokument-ID

92269

Källa

Evolution