Navigera till sidans huvudinnehåll

Interventionell smärtbehandling

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Det finns möjlighet att påverka smärta interventionellt när andra behandlingsformer inte ger tillräcklig effekt. Blockader kan vara diagnostiska eller terapeutiska. Med smärtblockader menas att man genom injektioner åstadkommer en tillfällig eller mer långvarig hämning av nervimpulser från ett smärtområde. Vanligen används lokalanestetika med eller utan tillsats av kortison. Injicering sker mot stället varifrån smärtan verkar komma (ett muskelfäste, ett ligament, en triggerpunkt etc.) eller mot nerven som förmedlar smärtimpulserna.

Vårdnivå och samverkan

Smärtklinik

Smärtblockader ordineras och administreras på länets smärtklinik.

Diagnostik och utredning

Diagnostisk blockad:

Med diagnostiska blockader försöker man lokalisera varifrån smärtan kommer. De flesta gånger krävs minst 2 blockader med samma effekt. Exempel för diagnostiks blockad kan vara rotblockad eller facettledsblockad.

Resultatet utvärderas av smärtläkare.

Behandling

Paravertebralblockad (rotblockad)/facettledsblockad

Lämpar sig bäst till patienter med framför allt neurogen smärta till exempel mot nervsmärtor med utstrålning till extremitet där genesen kan vara diskbråck eller spinal stenos.

Denna behandling utförs för att ge en långvarig smärtlindring på den redan diagnostiserade nivån och är framför allt aktuell när gängse behandlingsformer såsom fysioterapi och läkemedel ger otillräcklig effekt. Smärtblockaden fungerar ofta bra på den radierande smärtan och på ryggsmärtan. Tillvägagångssättet är detsamma som vid diagnostisk blockad, men nu injiceras lokalanestetika med tillsats av kortison. Detta görs som poliklinisk behandling.

Uppföljning med telefontid till smärtläkare 2 - 3 veckor senare.

Triggerpunktsblockad

Ges mot de smärtande triggerpunkterna.

Oftast ges den med lokalanestetika och en liten mängd kortison.

Imparblockad

Ges mot smärtor i urogenitala området eller svanskotan.

Övrigt

Radiovågsbehandling är en teknik för att skapa en långvarig nervblockad med hjälp av högfrekvent växelström när smärta kommer från facettled.

Avancerad smärtlindring kan ges med hjälp av en extern eller inopererad pump kopplad till en kateter som ger läkemedel kontinuerligt in mot ryggmärgens nervtrådar (spinal kateter).

SCS-behandling är en resurs som riktas mest till svårhanterad perifer nervsmärta och CRPS.

Uppföljning

En del personer blir hjälpta av en blockering medan andra med mer komplexa smärtbesvär kan behöva fler blockader. Uppföljning sker genom telefontid till behandlade läkare. Om smärtan inte förbättrats inom 4 - 6 månader övervägs ofta andra smärtbehandlingar.

Patientinformation

Se När du har ont, 1177 under Relaterat innehåll.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-10-12

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Karin Karlsson

Dokument-ID

240040

Källa

Evolution