Navigera till sidans huvudinnehåll

Vinterkräksjuka (Calici) – vårdhygieniska riktlinjer för Region Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Vinterkräksjuka är vanligast under november–april men kan förekomma under hela året. Typiska symtom är häftiga kräkningar och diarréer. Inkubationstiden är ett–två dygn och symtomen varar normalt i ett–tre dygn. Småbarn, äldre och personer med kroniska eller andra allvarliga sjukdomar kan vara sjuka längre.

Smittade personer utsöndrar stora mängder virus i avföring och kräkningar. Vinterkräksjukevirus är tåliga och kan överleva länge i miljön utanför kroppen. De är inte lika känsliga för sprit som andra smittämnen.

För att bli smittad av vinterkräksjuka krävs att viruset tar sig in i den egna magtarmkanalen. Smittan sprids effektivt vid bristfällig handhygien eller genom intag av mat eller dryck som har blivit förorenad med virus. Vinterkräksjuka sprids i normalfallet inte via luften, men kan virvla upp och finnas i den omgivande luften en kortare stund efter att den sjuke haft kraftig diarré eller kräkts.

Misstänkt fall av vinterkräksjuka

Om misstanke på vinterkräksjuka hos vårdtagare uppstår är det viktigt att agera snabbt. Vänta inte på svar, om prov för vinterkräksjuka tagits. Tillämpa skärpta hygienrutiner, se över placering av vårdtagare och medvårdtagare och flytta om det behövs. Informera berörd personal.

Skärpta hygienrutiner

Vid kontakt med vårdtagare med misstänkt eller konstaterad vinterkräksjuka ska all personal tillämpa skärpta hygienrutiner.

        Tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt eller kontakt med ytor i vårdtagarens omgivning. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel.

        Använd långärmat plastförkläde vid direkt kontakt med vårdtagare och bäddning.

        Använd både handskar och förkläde vid kontakt med kräkningar och diarréer.

        Använd vätskeavvisande munskydd (IIR) nära vårdtagare som kräks.

        Håll dörren till vårdrummet stängd och ta bara in nödvändig utrustning och materiel.

        Avdela vårdpersonal att enbart sköta vårdtagare med vinterkräksjuka (kohortvård). Bemanna så hela dygnet. Det kräver ofta någon form av personalförstärkning.

        Vårdpersonal ska inte gå mellan olika enheter.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med vinterkräksjuka ska ha eget rum med egen dusch och toalett. De ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen.

Lägg insjuknade och inte insjuknade på olika rum så snart som möjligt efter symtomdebuten. Kontakta vid behov smittskydd vårdhygien för rådgivning vid flytt av vårdtagare.

Symtomfria vårdtagare som måste samvårdas med insjuknad betraktas som möjligt smittade och vårdas av samma personal som den som insjuknat.

Städning, rengöring och desinfektion

Informera städpersonal. Städa först rum där vårdtagare utan vinterkräksjuka vårdas. Städa som vanligt.

Städpersonal som städar hos vårdtagare med vinterkräksjuka bör inte städa på andra enheter efteråt samma dag.

Daglig städning hos vårdtagare med vinterkräksjuka

Rengör först ytor som inte är nära vårdtagaren på vanligt sätt. På vårdtagarnära ytor är mekanisk bearbetning viktig för att minska virusmängden. Använd städdukar och moppar av engångstyp.

Rengör och desinfektera med Virkon:

  • handfat – särskilt kranar
  • toalettstol
  • kontaktytor på säng och sängbord
  • andra kontaktytor i vårdtagarens närhet

Desinfektera städutrustningen efter städning.

Punktdesinfektion

Torka upp och punktdesinfektera med Virkon.

Tvätt

Lägg smutstvätt direkt i en tvättsäck på rummet. Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den vattenlösliga tvättsäcken i en vanlig tvättsäck och låt det rosa plastbandet hänga ut.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en påse och förslut påsen i rummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i en behållare för smittförande avfall. Lagra inte avfallssäckar i vårdrum eller desinfektionsrum.

Mathantering

Vårdpersonal som vårdar smittade vårdtagare får inte vistas i patientköket. Avdela särskild vårdpersonal för mathantering. Vårdpersonal som vårdar smittade vårdtagare hämtar färdigställd matbricka utanför köket.

Använd vanligt porslin och bestick. Bär använd matbricka direkt till diskmaskin eller brickvagn. Självservering ska inte förekomma.

Informera vårdtagarna om vikten av handhygien. Hjälp vårdtagare, som inte klarar det själv, att tvätta händerna.

Behandling/undersökning på annan enhet

Nödvändig medicinsk behandling, omvårdnad eller vårdplanering får inte undanhållas vårdtagare med vinterkräksjuka. Medicinskt ansvarig bedömer behovet. Informera alltid mottagande enhet.

Transporter

Vårdtagare med vinterkräksjuka som behöver transporteras ska få rena kläder, rengjord och renbäddad säng. Beredskap ska finnas för att hantera kräkningar och diarréer under transporten. Mottagande enhet ska vara informerad och förberedd på att ta emot vårdtagaren.

 

Samtransportera inte smittsam vårdtagare tillsammans med andra. Informera vid beställning av sjukresa om att vårdtagaren har en pågående tarminfektion. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta vårdtagaren bär på.

Personal med uppdrag på flera enheter

Personal med uppdrag på flera enheter ska arbeta på ett sätt som inte sprider smitta mellan enheter. Gå, om möjligt, först till enheter som inte har vårdtagare med vinterkräksjuka.

Tillämpa skärpta hygienrutiner vid uppdrag hos vårdtagare med vinterkräksjuka. Byt arbetskläder direkt efter besöket.

Personal som normalt inte använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller, ska använda sådana inom enhet med vinterkräksjuka.

Besökare

Begränsa antalet besök. Besökare som varit på en enhet med vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte besöka andra enheter.

Personer med symtom på vinterkräksjuka ska inte besöka vårdinrättningar.

Vårdpersonal

Vårdpersonal som sköter vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte ta av gemensam mat eller fika i personalrum utan ska serveras av arbetskamrater.

Vårdpersonal som insjuknar med symtom på vinterkräksjuka ska omedelbart gå hem.

Efter 24 timmars symtomfrihet kan vårdpersonal återgå i arbete men ska inte hantera livsmedel förrän efter 48 timmar.

Om vårdpersonal har anhöriga med vinterkräksjuka kan de ändå arbeta.

Smittfriförklaring

Vårdtagare räknas som inte smittsamma efter 48 timmars symtomfrihet.

Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder.

Vårdtagare som haft vinterkräksjuka kan dela rum och toalett med andra, förutsatt att rummet städats enligt instruktionerna efter smittfriförklaring.

Vårdtagaren får röra sig fritt på enheten och äta i matsal.

 

Städning efter smittfriförklaring, 48 timmar efter sista symtom, eller utskrivning

        Rengör noggrant alla ytor och golv med Virkon när vårdtagaren lämnat rummet. Var särskilt noggrann med tagytor.

        Skicka bäddtextilier inklusive kuddar till tvätt.

        Rengör och desinfektera säng och madrass med Virkon.

        Släng toalettpappersrullen, handskar och annat engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal.

        Släng materiel som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.

        Släng tidningar (vårdtagare kan ta med sig privata tidningar hem).

        Byt badlakan och handdukar.

        Bädda rent.

        Städutrustningen ska rengöras och desinfekteras efter användning.

 

Om riktlinjerna

Fastställt 2017-10-10
Ny version och gällande fråndatum på grund av systembyte.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Andreas Lägermo

Gäller från

2023-12-01

Version

6.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

86245

Källa

Evolution