Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställning och utlämning av blodkomponenter

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Före transfusion av erytrocyter måste undersökning utföras om patienten har kliniskt viktiga erytrocytantikroppar som kan orsaka en transfusionsreaktion.

Har kliniskt viktiga antikroppar påvisats måste varje enhet prövas mot patientens plasma, så kallad Mottagar-Givar-test, MG-test.

 

Förenlighetsprövning krävs vid transfusion av erytrocyter men inte vid transfusion av plasma och trombocyter.

Förenlighetsprövning utförs på två sätt

  1. BAS-test (patient utan irreguljära erytrocytantikroppar)
  2. MG-test (patient med irreguljära erytrocytantikroppar, tidigare ”korstest”)

 

Blodrekvisition samt blodprov (ange provtagningsdatum på rör och remiss) lämnas till blodcentralen i så god tid som möjligt före planerad transfusion.

 

Ange alltid diagnos, operationsdatum eller beräknad dag/tidpunkt för transfusion samt uppgifter om tidigare transfusioner.

De frågor som finns angivna på rekvisitionen ska besvaras.

 

Vid giltigt BAS-test kan blodkomponenter utlämnas med kort varsel (5 minuter).

Därför behöver enheter inte reserveras i förväg till patienter där sannolikheten för transfusion är liten.

 

Beställ när transfusion är sannolik önskat antal enheter av respektive blodkomponent.

BAS-test: Enheter kan vid behov reserveras, dock inte längre än BAS-testens giltighet.

MG-test: Ange önskat antal enheter. Enheter reserveras provtagningsdagen + 3 dygn.

Antikroppsfynd hos patienter som ska transfunderas

Ange alltid förekomst av irreguljära antikroppar på blodrekvisitionen. Transfusionsmedicins personal kontrollerar uppgifterna och väljer ut förenligt blod.

Barn under 4 månader

Barn under 4 månader saknar i allmänhet antikroppar och förenlighetsprövning utförs vanligen inte. Dock kan, under graviditet, kliniskt viktiga erytrocytantikroppar överföras från modern till fostret och ge upphov till en transfusionsreaktion hos barnet vid transfusion av erytrocyter som har motsvarande antigen.

Före en transfusion skall resultat av moderns blodgruppering och antikroppsscreening kontrolleras. Antikroppsscreening ska vara utförd inom sex veckor före förlossningen, och om kliniskt viktiga erytrocytantikroppar påvisats skall förenlighetsprövning (MG-test) utföras mot moderns alt. barnets plasma och enheter som saknar motsvarande antigen måste väljas.

Förenlighetsprövning ska även utföras om barnet är DAT positivt (Direkt AntiGlobulintest positiv).

Sidinformation

Innehållsansvarig

Madelaine Andersson

Gäller från

2018-12-10

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Madelaine Andersson

Dokument-ID

105731

Källa

Evolution