Navigera till sidans huvudinnehåll

Hygienråd till förskolan vid infektionsutbrott

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

När fler barn och personal insjuknar än man normalt förväntar sig brukar man tala om ett infektionsutbrott på förskolan. Det kan också innebära att några enstaka insjuknat men att det är stor risk för smittspridning. Under denna period behöver man se till att de vanliga hygienrutinerna följs noggrant men eventuellt behöver man även utöka med andra hygienrutiner.

Handhygien

God handhygien är alltid viktigt på förskolan. Se över att rutiner fungerar och att både personal och barnen vet hur och när man behöver tvätta sina händer. Personalen kanske behöver hjälpa barnen lite mer under denna period.

Mathantering

Under denna period är det bra om så få personer som möjligt hanterar maten på förskolan. Barnen bör inte hjälpa till med dukning och hantering av mat som andra ska äta. Ingen buffé eller självservering under utbrottet. Bättre om personal serverar mat till barnen. Duka inte fram mer mat än det som förväntas ätas upp. Mat som blir över bör inte ställas tillbaka in i kylskåp.

Städning och rengöring

För att försöka stoppa den pågående smittspridningen kan rutiner för städ- och rengöring behöva ses över. Vissa utrymmen kan behövas städas lite oftare. Viktigt att städa lite extra på de ”tagytor” som finns i miljön, d.v.s. de ytor där barn och vuxna ofta rör vid. T.ex. handtag, bord och bänkskivor osv.

På förskolan finns mycket leksaker. Försök att rengöra leksakerna dagligen. Plocka undan en del leksaker som är svåra att rengöra. Lek mycket ute – det minskar smittspridning.

Skötrum och toalett

Vid utbrott av magsjuka är utrymmen som skötrum och toaletter ofta extra viktigt att städa. Dessa utrymmen behöver kanske städas fler gånger om dagen. Man kan då även behöva torka av ytor med Virkon, eftersom medel som Ytdesinfektion inte är lika effektivt mot magsjukevirus. Se även till att rutiner för blöjbyte och toalettbesök följs. Plastförkläde kan behövas vid blöjbyte om risk för nedsmutsning av kläder finns.

Tandborstar och nappar

Gör uppehåll i tandborstningen och kasta de gamla tandborstarna. Uppmana vårdnadshavarna till att byta/koka barnens personliga nappar.

Kläder och textilier

På förskolan finns många textilier som kan behöva tvättas en extra gång. Speciellt textilier som används ofta, så som sängkläder och madrassöverdrag. Barnens kuddöverdrag kan behövas tvättas dagligen under en period. Mjuka leksaker som är svåra att rengöra kan behöva slängas eller läggas undan.

På barnens privata hyllor finns mycket extrakläder. Se till att vårdnadshavarna inför en helg plockar hem alla kläder, tvättar dem och tar tillbaka rent efter helgen. Passa på att torka av barnen hyllor under tiden.

Kontakt med smittskydd

Ibland kan det vara bra att ta kontakt med smittskydd för råd och hjälp. Innan man ringer är det bra om man har så bra bild som möjligt över situationen. Hur många barn är sjuka? När insjuknade de första? Vilka åtgärder har redan gjorts osv.

Ta gärna kontakt med oss.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Matilda Bragd

Gäller från

2021-11-01

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

101467

Källa

Evolution