Navigera till sidans huvudinnehåll

CT Bukorgan

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

 • ”Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter”.

Förberedelser

 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • ”Tolkbehov inför röntgenundersökning”.
 • Alla smycken och kläder (med metalldetaljer) som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade.

Per oral kontrast

 • Beroende på frågeställning och ordination kan vatten eller jodkontrast (vid enstaka ordinationer sorbitol) blandat i vatten ges innan undersökningen, fördelat på 30 minuter eller 2 timmar före undersökningen.
 • Kontrast blandat i vatten = 20 ml Omnipaque 300 mgI/ml blandas i 1 liter vatten och dricks jämnt fördelat under angiven tid.

Vid intravenös kontrast

 • Patienten ska vara välhydrerad
 • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patient till röntgen, se separat frågeformulär
  • Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel

Välfungerande PVK (inte handrygg), storlek enligt information från röntgen, alternativt godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) eller

PICC-line (”Power PICC SOLO” 5 ml/s Max) ska finnas.  

 

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna ligga stilla under bildtagningen (cirka 30 sekunder/scan) och undersöks i ryggläge

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård.

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Markus Irding

Gäller från

2024-03-25

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Markus Irding

Dokument-ID

87073

Källa

Evolution