Navigera till sidans huvudinnehåll

Angiografi varicocele

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

 • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

 • Röntgenremiss ska vara skriven samt skickad i ROS av remittent.
 • Patienten kallas av urologmottagningen (när de erhållit tid från angiografisektionen).
 • Patienten är inskriven på dagvårdsplats (urologavdelning).
 • Patienten ska vara fastande 2 timmar före ingrepp.
 • Patient ska vara operationsklädd och komma till angiografilabbet i renbäddad säng.
 • Prover ska finnas klara: INR, APT-tid samt kreatinin.
 • PVK 1.0 (rosa) ska vara satt.
 • Eventuell premedicinering enligt avdelningsläkarens ordination.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna medverka aktivt då ingreppet utförs under sterila förhållanden samt kunna ligga stilla och kunna hålla andan en kortare tid vid bildtagning.
 • Patienten tvättas och allt kläs sterilt, både patient, personal samt apparater som ska användas.
 • Ingreppet utförs i lokalbedövning, oftast med stick i höger ljumske.
 • Man kartlägger kärlen genom att injicera kontrastmedel i kärlen och då samtidigt ta bilder. Därefter sker embolisering av kärl om det är anatomiskt möjligt.
 • Tiden för ingreppet kan variera från 2 – 3 timmar.

Eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument

 • Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.

 

Se eftervårdsblankett: ” Eftervårdsblankett angiografier-venös

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna-Karin Tjärnén

Gäller från

2021-09-29

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Linda Johansson

Dokument-ID

87061

Källa

Evolution