Navigera till sidans huvudinnehåll

Kundnummer för analyser vid körkortsärenden

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

Bakgrund

Analyser vid körkortsärenden på grund av missbruk ska vara s.k. fria nyttigheter för den som utfärdar intyget. Därför används det gemensamma kundnumret 411960. Detta används vid beställningar från primärvården samt psykiatri.

Nedanstående instruktioner gäller både blod- och urinprover, men bara vid körkortsärenden på särskild pappersremiss. Några andra beställningar får inte göras på detta kundnummer.

Vid beställning

  • Ange svarsmottagande enhets kundnummer samt läkarnamn i ruta ”Beställare/svarsmottagare” alternativt ”Vårdadress”, samt Debiteras ”411960 körkortsärende” på remissen.
  • Det är viktigt att provlämnarens underskrift finns på den särskilda drogtest-remissen för urinanalyser för att provsvaret ska vara juridiskt korrekt.


Om urinanalyserna beställs i BOS finns det en risk att resultatet överklagas, eftersom vi då saknar provlämnarens underskrift. Man kan heller inte ange annan betalningsansvarig i BOS.

Vid registrering i produktionssystemet (på laboratoriet)

  • Provtagningen ska debiteras beställande enhet, dvs. vårdcentral eller psykiatrisk enhet, INTE 411960.
  • Registrera remissen i C5LIMS med beställande enhet som beställare.
    Under +Mer skriver du 411960 på rad Betalare och på rad Faktura Ref anges namnet på beställande enhet.
  • Du behöver inte kontakta kunden om missbruksanalyser har beställts på annat kundnummer än 411960. Vi förutsätter då att det inte rör sig om ett körkortsärende.
     

Bra att veta

Rutinen är att fullständig identitet alltid ska anges på dessa beställningar men om provlämnarens identitet har utelämnats på drogtest-remissens första blad, är det viktigt att beställaren har fått sin del av remissen med koden, annars kan svaret inte spåras.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt-Mari Arvidsson

Gäller från

2022-02-08

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt-Mari Arvidsson

Dokument-ID

134217

Källa

Evolution