Navigera till sidans huvudinnehåll

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

I enighet med Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla spädbarn bör erbjudas vaccination mot hepatit B. Utöver det rekommenderas vissa riskgrupper vaccination mot hepatit B, ibland i kombination med hepatit A.

I Region Jönköpings län erbjuds följande:

Kostnadsfri kombinerad hepatit A- och B-vaccination

 • personer som injicerar droger
 • män som har sex med män
 • personer med kronisk hepatit C
 • personer som lever med hiv

Kostnadsfri hepatit B-vaccination

 • alla barn inom barnvaccinationsprogrammet
 • barn och personal i barnomsorg där det finns barn med hepatit B
 • familjemedlemmar till person med hepatit B
 • sexualpartner till person med hepatit B
 • föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder
 • personer med njursvikt och/eller i aktiv uremivård (njurtransplantation och dialysvård)
 • personal med yrkesmässig risk för blodexposition – se Personalvaccination

 

Dessutom erbjuds vaccination mot hepatit A respektive hepatit B som postexpositionsprofylax till kontakter som i smittspårning identifierats som nyligen exponerade.

 

Vaccinationen är kostnadsfri för patienten. Ingen besöksavgift tas ut och kostnaden för vaccinet debiteras Smittskydd (förutom personalvaccination som bekostas av arbetsgivaren).

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2023-11-07

Version

4.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

93750

Källa

Evolution