Navigera till sidans huvudinnehåll

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B

I enighet med Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla spädbarn bör erbjudas vaccination mot hepatit B. Utöver det rekommenderas vissa riskgrupper vaccination mot hepatit B, ibland i kombination med hepatit A.

I Region Jönköpings län erbjuds följande:

Kostnadsfri kombinerad hepatit A- och B-vaccination

 • personer som injicerar droger
 • män som har sex med män
 • personer med kronisk hepatit C
 • personer som lever med hiv

Kostnadsfri hepatit B-vaccination

 • alla barn inom barnvaccinationsprogrammet
 • barn och personal i barnomsorg där det finns barn med hepatit B
 • familjemedlemmar till person med hepatit B
 • sexualpartner till person med hepatit B
 • föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder
 • personer med njursvikt och/eller i aktiv uremivård (njurtransplantation och dialysvård)
 • personal med yrkesmässig risk för blodexposition – se Personalvaccination

 

Vaccinationen är kostnadsfri för patienten. Ingen besöksavgift tas ut och kostnaden för vaccinet debiteras Smittskydd (personalvaccination bekostas av arbetsgivaren).

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2022-09-30

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

93750

Källa

Evolution