Navigera till sidans huvudinnehåll

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B i Region Jönköpings län

I Sverige har det funnits rekommendationer om vaccination till riskgrupper sedan mitten av 80-talet. Rekommendationerna är baserade på den aktuella epidemiologin för sjukdomen, kunskapen om hur sjukdomen sprids och vilka grupper som löper ökad risk att exponeras för blod som kan innehålla hepatit B-virus.

 

Målgrupperna för vaccination är i detta sammanhang grupper med individer som har ökad risk att smittas av hepatit B-virus eller att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom till följd av infektionen.

I Region Jönköpings län gäller följande:

Kostnadsfri kombinerad hepatit A och B-vaccination

  • personer som injicerar droger
  • män som har sex med män
  • interner i fängelser

Kostnadsfri hepatit B-vaccination

  • sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B
  • familjemedlemmar i familj med akut eller kronisk hepatit B
  • barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten som små barn (< 6 år) vilka har hepatit B
  • barn till föräldrar från länder med mellan till hög prevalens av hepatit B
  • patienter som kommer att genomgå eller genomgår hemodialys
  • personal med yrkesmässig risk för blodexposition – se Personalvaccination

 

Vaccinationen är kostnadsfri för patienten. Ingen besöksavgift tas ut och kostnaden för vaccinet debiteras Smittskydd.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2021-04-07

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

93750

Källa

Evolution