Navigera till sidans huvudinnehåll

Blodförvaring

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Erytrocyter och plasma reserverade till patient förvaras i Transfusionsmedicins temperaturreglerade blodkyl.

Enheter kan hämtas omedelbart före transfusion.

Särskild transportbox ska användas. Kylelement bör användas om transporttiden/förvaringstiden överstiger
15 min.

 

Blodkomponenter får ej förvaras i kylskåp på avdelningen, såvida det inte finns blodkyl med kontinuerlig temperaturövervakning. Kylen ska vara utrustad med synligt och hörbart temperaturlarm.

OBS! På grund av krav om fullständig spårbarhet måste alla blodkomponenter som ej transfunderas återlämnas till blodcentralen.

 

För att erytrocyter och plasma ska kunna användas till annan patient ska dessa ha förvarats i godkänd transportbox högst en timma.

 

Transfusionen ska påbörjas så snart som möjligt efter utlämning från Transfusionsmedicin och ska vara avslutad inom 4 timmar efter det att transfusionsaggregatet kopplats till enheten.

 

Trombocytkoncentrat ska transfunderas snarast.

 

Transportboxar ska vara av hårt material, vara isolerade och lätta att rengöra. De ska rengöras med ytdesinfektionsmedel lämpligen före varje användning.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Marie Allvin

Gäller från

2020-11-23

Version

2.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Madelaine Andersson

Dokument-ID

105832

Källa

Evolution