Navigera till sidans huvudinnehåll

Kassaregistrering i Cosmic eFrikort

Kassaregistrering i Cosmic - eFrikort

I kassavyn i Cosmic skyltas meddelanderuta Information om frikort när patientens bokning markeras.

Patienten är på väg att få frikort, var observant på summan kvar till frikort

Om patienten har en mindre summa kvar att betala än patientavgiften för det aktuella besöket:

Klicka på listboxen Avg. Reducering och välj Upp till frikort. Ruta Beräkna nära frikort kommer upp. Det är inställt hur mycket patienten ska betala upp till frikort, välj OK och genomför betalningen, se bild nedan.

Betalningen är klar, patienten har betalat 150 kr, preliminärt frikort är uppnått. Frikortet är preliminärt under 48 timmar. Det innebär att det under denna tid går att ändra avgifter om det har blivit fel vid betalregistreringen.

För att se information om frikortsstatus kan även denna knapp användas.

Meddelanderuta Information om frikort. Patienten har uppnått preliminärt frikort, se bild nedan.

Frikortet blir slutgiltigt när 48 timmar har passerat och ändringar kan inte göras i webbportalen eFrikort.

Frikort skapas i patientkortet när frikortet blivit slutgiltigt.

Information på kassakvittot

Information om nuvarande belopp och första transaktion finns på kassakvitton, se bild nedan.

När eFrikort har uppnåtts, syns information om frikortsnummer samt giltighetstid på kassakvittot, bild se nedan.

Har faktura begärts på sista besöket, syns information om frikortsnummer samt giltighetstid på kassakvittot. Fakturan på sista besöket när frikortet uppnåddes skall betalas.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Gäller från

2020-06-30

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Eva-Marie Malmtoft

Dokument-ID

154550

Källa

Evolution