Navigera till sidans huvudinnehåll

Endo-parodontalt samband

Behandlingsgång

Sensibilitetstest med elektricitet och kyla

  • Positiv sensibilitetstest – parodontal behandling
  • Negativ sensibilitetstest – endodontisk behandling
  • Osäkert svar vid sensibilitetstest – endodontisk behandling

Vid negativt svar på sensibilitetstest ska inte en parodontal behandling initieras.  Du kan läsa mer om sensibilitetstest på Sensibilitetstest.

Besök 1

Bedövning

Lokalanestesi kan vara aktuell vid all endodontisk behandling. Det finns inte skäl att systematiskt undvika lokalanestesi vid moment som inte förväntas vara smärtsamma, såvida inte patienten själv avböjer erbjudande om lokalanestesi. Mer information om lokalanestesi finner du på Lokalanestesi vid endodontisk behandling.

Avlägsna koronal restauration/kavumpreparation

Kofferdam

  • Tvätt med 30 % väteperoxid
  • Tvätt med 5-10 % jodsprit eller klorhexidinsprit

Du kan läsa mer om kofferdam och desinfektion av kofferdam på Kofferdam vid endodontisk behandling och Desinfektion av kofferdam vid endodontisk behandling.

Avlägsna eventuell guttaperka

Guttaperkan avlägsnas med Gates-rymmare och filar. Vid behov mjukas guttaperkan upp med Guttasolv.

Rensdjupsbestämning

Foramenlokalisator och indikatorröntgen. Vill du veta mer, se Rensdjupsbestämning.

Instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Spolning

  • 0,5 % Dakinslösning
  • 1 % natriumhypoklorit

Det rekommenderas att 0,5 % buffrad natriumhypoklorit (Dakinslösning) eller 1 % natriumhypokloritlösning (stammlösning) används vid endodontisk behandling. Denna rekommendation görs då dessa lösningar har visat sig ha en adekvat antimikrobiell effekt och är mindre vävnadstoxiska vid ett eventuellt läckage.

Korttidsinlägg

  • EDTA 2 x 20 sekunder
  • 5 % jodjodkalium i 10 minuter alternativt 0,2 % klorhexidingluconat i 10 minuter vid symtom eller behandling vid ett besök

Ultraljudsonikering

60 sekunder med Dakinslösning eller natriumhypoklorit. Mer information finns på Ultraljudsonikering.

Rotkanalsinlägg

Kalciumhydroxid som förs in i kanalen med lentulunål. På Inlägg vid endodontisk behandling hittar du information om olika inlägg som används vid endodontisk behandling.

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol.

Läkning

Avvakta 3–4 månader för att utvärdera läkning av den fördjupade tandköttsfickan.

Besök 2

Rotfyllning

Tanden rotfylls om den fördjupade tandköttsfickan läkt eller fått ett reducerat djup samtidigt som tanden är besvärsfri. Du hittar mer information på Rotfyllning.

Endo-parodontala läsioner

Persisterar den fördjupade tandköttsfickan rekommenderas en parodontal utredning eller extraktion av tanden. Läs mer på Endo-parodontala läsioner.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

126992

Källa

Evolution