Navigera till sidans huvudinnehåll

Inledande hälsoundersökning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Inledning

Rutiner för registrering av inledande hälsoundersökning i Cosmic följer Regionens regelverk och nationella regler enligt Migrationsverket. Regionen har rätt till särskild ersättning från staten för vissa kostnader för asylsökande m.fl. Staten ersätter endast en hälsoundersökning per asylsökande. Ersättningen ändras årligen enligt schablon som inkluderar tolkkostnader.

Ansökan om ersättning för utförda hälsoundersökningar görs centralt i regionen. Denna ansökan måste vara Migrationsverket tillhanda senast kvartalet efter att hälsoundersökningen är gjord. Följande uppgifter krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma rätten till ersättning:

  • asylsökandes dossiernummer som framgår av LMA-kortet eller flyktingens dossiernummer på UT-kortet enligt det gällande massflyktingsdirektivet
  • personuppgifter (namn, födelsedatum)
  • datum för hälsoundersökningen.

Beroende på om den inledande hälsoundersökningen avser en asylsökande eller kvotflykting, görs registreringen på olika sätt.

Flyktingar från Ukraina

Massflyktingsdirektivet som råder för ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen innebär att de kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. De får då ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som gäller i ett år.

Massflyktingar omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång av hälso- och sjukvård. De kommer per automatik få ett reservnummer inom regionen precis som asylsökande får.

Flyktingar från Ukraina registreras på samma sätt som asylsökande. Vård till flyktingar från Ukraina-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Asyl

Asylpatienter ska registreras i Cosmic med ”Medlemskap asyl” i patientkortet.
 

LMA/UT-kortets nummer samt kortets giltighetstid ska också registreras i patientkortet under fliken ”Frikort”
 

Vid bokningen går det fylla i ”Information till kassan” att besöket avser en inledande hälsoundersökning. Då visas informationen vid registreringen i kassan.
 

Välj patientavgift Hälsovård avgiftsfri och besökskostnad 4000 när undersökningen endast omfattar ett besök.

I vissa fall delas den Inledande hälsoundersökningen upp i två besök, då ska besökskostnad 5000 registreras vid det ena besöket och besökskostnad 4000 på det andra.
 

Kvotflykting

När en kvotflykting fått tillstånd att komma till Sverige ska Migrationsverket hitta en lämplig kommun där personen kan bo. Kvotflyktingar reser direkt till sin nya hemkommun och deras inresa är därför beroende av att boende och mottagande är ordnat.

Kvotflyktingarnas familjesammansättning, språk, ålder, utbildning, hälsotillstånd, arbetslivserfarenhet och liknande har betydelse för kommunplaceringen. Kommunerna avgör om de kan ta emot eller inte.
Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att ta ut och föra över kvotflyktingar. Därefter görs en prövning av flyktingskälen och beslut fattas om uppehållstillstånd.

En kvotflykting har fullständigt personnummer och för att kunna hantera kostnader för Inledande hälsoundersökning ska Kund ändras till Medlem Asyl i kassan. Detta kan göras direkt i kassan genom att klicka på pilen i urvalslistan för Kund och välja Lägg till fler.

Genom att välja Kund direkt i kassavyn sparas medlemskapet endast på denna kontakt.
 

Välj patientavgift Hälsovård avgiftsfri och besökskostnad 4000 när undersökningen endast omfattar ett besök.

I vissa fall delas den Inledande hälsoundersökningen upp i två besök, då ska besökskostnad 5000 registreras vid det ena besöket och besökskostnad 4000 på det andra.
 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Angelina Ferm

Gäller från

2022-03-11

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Angelina Ferm

Dokument-ID

155043

Källa

Evolution