Navigera till sidans huvudinnehåll

Angiografi dialysfistel

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast alternativt arteriell, se separat dokument

 • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

 • Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i ROS av remittent.
 • Patient är inneliggande.
 • Patient kommer i säng.
 • Patient är operationsklädd.
 • Pre-op journal ska finnas med, ifylld av remittent samt hälsodeklaration.
 • Prover ska finnas klara: INR, APT-tid.
 • PVK ska finnas 1.0 (rosa).
 • Vb premedicinering enligt avdelningsläkarens ord.
 • Waran sätts ut inför ingrepp (normalt 3 dagar före undersökning).
 • NOAK ska normalt sättas ut 1 dag före ingrepp.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning

Hur går undersökningen till

 • Patienten ska kunna medverka aktivt då ingreppet utförs under sterila förhållanden samt ligga stilla.
 • Patienten tvättas och allt kläs sterilt, både patient, personal samt de apparater som ska användas.
 • Oftast utförs ingreppet i lokalbedövning med stick i eller i närheten av dialysfisteln. Kärlen kartläggs därefter, då kontrastmedel injiceras samtidigt som bilder tas. Därefter försöker man åtgärda de problem som finns med ballongvidgning. Detta kan kännas som en kortvarig smärta, men är det väldigt besvärligt finns smärtlindring att få.
 • Tiden för ingreppet är mycket svår att uppskatta, beror på vad som ska göras samt hur lätt eller svårt det är anatomiskt att nå det aktuella området som ska åtgärdas.
 • Ingreppet kan ta 2 – 4 timmar.

Eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

 • Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.

 

Läkaren som utför ingreppet komprimerar instickstället när det är färdigt, därefter ligger patienten cirka 4 timmar på UVA (p.g.a. blödningsrisk). UVA gör kontroller regelbundet enligt deras PM.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna-Karin Tjärnén

Gäller från

2021-09-29

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Linda Johansson

Dokument-ID

86563

Källa

Evolution