Navigera till sidans huvudinnehåll

CT Urografi

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

 • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

 • Alla smycken och kläder (med metalldetaljer) som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Per oralt

 • 1 liter vatten dricks under 30 minuter före undersökningen.

Patienten ska helst inte tömma blåsan från det att vattnet börjar drickas. Om patienten har KAD ska den stängas. Viktigt med fylld blåsa.

Vid intravenös kontrast

 • Patienten ska vara välhydrerad.
 • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.  
  • Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel
 • Väl fungerande PVK (stl 1,3, inte handrygg) alternativt godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) eller piccline (”Power PICC SOLO” 5 ml/s Max) ska finnas

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna ligga stilla under bildtagningen (cirka 30 sekunder/scan) och undersöks i ryggläge och om möjligt bukläge.

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

 •  Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Markus Irding

Gäller från

2021-01-08

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lars Rosling

Dokument-ID

87185

Källa

Evolution