Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer - MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus)

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

MRSA är en hud- och slemhinnebakterie som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren gynnar risken för spridning.

Riskfaktorer för spridning är:

 • sår (inklusive brännskador)
 • hudbesvär såsom eksem och andra fjällande hudsjukdomar
 • KAD och andra urinavledningar, bukdränage, stomi, trachealkanyl eller liknande
 • kognitiv nedsättning
 • bristande förmåga att sköta handhygienen

Det är vanligt att man bär på MRSA utan att vara sjuk. Oftast är det först när man drabbas av en infektion som MRSA orsakar problem eftersom infektionen riskerar att bli mer svårbehandlad.

Basala hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner. Var särskilt uppmärksam på vårdtagare med riskfaktorer enligt ovan.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med MRSA ska vårdas på eget rum med eget hygienutrymme.
Vårdtagaren får vistas utanför vårdrummet under förutsättning att:

 • vårdtagaren kan upprätthålla god handhygien
 • vårdtagaren inte har eksem eller andra fjällande hudsjukdomar
 • eventuella sår är väl täckta
 • det inte finns någon risk för läckage från sår eller av andra kroppsvätskor

Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Städning, rengöring och desinfektion

Daglig städning

 • Bearbeta dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Övriga ytor städas med fuktad mikrofiberduk.
 • Gör punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel rengörande effekt vid spill av kroppsvätskor.
 • Använda mikrofiberdukar och moppar hanteras som vanligt.
 • Städutrustningen ska desinfekteras efter varje vårdrum.

 

Daglig avtorkning av kontaktytor med ytdesinfektionsmedel på salen och i hygienutrymmet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutstädning

 • Bearbeta alla ytor i vårdrum och hygienutrymme med Virkon  på mikrofiberduk/mopp. Använda mikrofiberdukar och moppar hanteras som vanligt.
 • Släng toalettpappersrullen och engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal.
 • Släng engångsmateriel som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.
 • Byt toalettborste.
 • Skicka kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier till tvätt.

Rengöring av flergångsmaterial och hjälpmedel

 • Plocka undan materiel som inte behövs från rummet.
 • Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara rumsbunden.
 • Desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med ytdesinfektion.
 • Rengör och desinfektera material som tål värme direkt i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Lägg smutstvätt direkt i en tvättsäck på rummet. Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den vattenlösliga tvättsäcken i en vanlig tvättsäck och låt det rosa plastbandet hänga ut.
Personlig tvätt, som inte tvättas på centralt tvätteri, ska inte tvättas i tvättmaskin på enheten utan läggs i plastpåse och skickas med vårdtagaren hem.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse och förslut påsen i vårdrummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i behållare för smittförande avfall.

Mathantering

Vårdtagare med MRSA ska serveras maten. Hantera porslin och matbrickor som vanligt.

Behandling och undersökning på annan enhet

 • Före behandling eller undersökning på annan enhet ska vårdtagaren duscha och byta till rena kläder.
 • Eventuella sår ska vara omlagda med täckande förband.
 • Sängen ska vara renbäddad.
 • Informera mottagande enhet att vårdtagaren bär på MRSA.

Fysioterapi eller aktivitet i gemensam lokal

Vårdtagaren kan delta i fysioterapi eller annan aktivitet i gemensam lokal under förutsättning att vårdtagaren uppfyller kriterier för att få vistas utanför vårdrummet, se stycket Placering av vårdtagare.
Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Transporter

Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagare med MRSA i taxi då hen är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Relaterad information

Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) (Folkhälsomyndigheten)

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Björserud

Gäller från

2023-02-15

Version

6.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

86240

Källa

Evolution