Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer - VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

STYRANDE DOKUMENT numrerad rubrik 20170823

Bakgrund

VRE är en multiresistent tarmbakterie som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna.  Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren gynnar spridning. VRE är svåra att städa bort från ytor. Man kan bära VRE i tarmen utan att vara sjuk. Oftast är det först när man drabbas av en infektion som VRE orsakar problem eftersom infektionen riskerar att bli mer svårbehandlad.

Smittsamhet

Riskfaktorer för spridning är:

 • Diarré
 • Vätskande sår
 • KAD, urinavledningar, bukdränage, stomi, sond eller liknande
 • Kognitiv nedsättning
 • Bristande förmåga att sköta handhygienen

Patientens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handhygien. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Öppenvård

Patienten kan sitta i väntrum med andra patienter.

Inläggning på sjukhus

Patienten ska vårdas på eget rum med egen toalett. Patienten får vistas utanför rummet under förutsättning att hen har god handhygien, inte har diarré och att det inte finns någon risk för läckage från sår eller av andra kroppsvätskor. Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara rumsbunden. Materiel och utrustning som inte behövs plockas ut från rummet.

Städning, rengöring och desinfektion

Daglig städning

 • Bearbeta tagytor på vårdrummet och i hygienutrymmet med ytdesinfektion. Gnugga! Övriga ytor städas med fuktad mikrofiberduk.
 • Städa golv med fuktad mopp.
 • Lägg använda mikrofiberdukar och moppar i plastpåse för vidare transport till tvätt.
 • Torka av moppstativet med ytdesinfektion efter användning.

Slutstädning

 • Skicka kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier till tvätt.
 • Släng toalettpappersrullen, handskar och annat engångsmaterial som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal.
 • Släng engångsmaterial som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.

Vårdrummet och hygienutrymmet städas två gånger:

 • Först bearbetas säng, madrass, övriga möbler och ytor samt utrustning på vårdrummet och i hygienutrymmet med fuktad mikrofiberduk. Gnugga!
 • Sedan torkas allt inklusive golvet en andra gång med Virkon på mikrofiberduk. Gnugga! Mekanisk bearbetning är mycket viktigt för att få bort VRE!
 • Byt toalettborste.
 • Torka av moppstativet med ytdesinfektion eller Virkon efter användning.

Punktdesinfektion

 • Vid spill av kroppsvätskor utförs punktdesinfektion med ytdesinfektion.

Rengöring av flergångsmateriel och hjälpmedel

 • Utrustning som används till flera patienter desinfekteras med ytdesinfektion. Gnugga!
 • Material som tål värme körs i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Tvätt hanteras som vanligt. Tvätt som är kraftigt nedsmutsad av kroppsvätskor läggs i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den vattenlösliga säcken i en vanlig tvättsäck och låt det rosa plastbandet hänga ut.

Vårdtagarens egna kläder ska inte tvättas i tvättmaskin på enheten. Smutsiga kläder läggs i plastpåse och skickas med vårdtagaren hem.

Avfall

Avfall hanteras som vanligt. Avfall som är kraftigt kontaminerat av kroppsvätskor och där risk för läckage finns, slängs i behållare för smittförande avfall (orange plastbehållare med gult lock).

Mathantering

Vårdtagare med VRE ska serveras maten. Hantera porslin och matbrickor som vanligt.

Behandling och undersökning på annan enhet

Informera mottagande enhet att vårdtagaren är bärare av VRE.

Fysioterapi eller aktivitet i gemensam lokal

Vårdtagaren kan delta i fysioterapi eller annan aktivitet i gemensam lokal under förutsättning att vårdtagaren kan upprätthålla god handhygien, inte har diarré eller risk för läckage av kroppsvätskor. 

Kontakta Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Transport

Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagaren med taxi. Transport kan ske som vanligt. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Besökare

Besökare bör uppmanas att vara noggranna med sin handhygien.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Björserud

Gäller från

2024-06-13

Version

9.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

86238

Källa

Evolution