Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Antikroppsidentifiering, transfusionsmedicin

Vid misstanke om irreguljära erytrocytantikroppar ska antikroppens specificitet alltid fastställas. Antikroppsspecificiteten är av betydelse för fostret hos gravida kvinnor samt vid blodtransfusion. Om blodgruppering beställs och antikroppsscreening utfaller positivt utförs därför alltid antikroppsidentifiering. Även positiva BAS-test utreds med antikroppsidentifiering.

Provtagningsmateriel

3-4 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)

Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning

Röretiketter

Svarsrutin

Eventuellt antikroppsfynd besvaras med antikroppens/arnas specificitet. Transfusionsråd ges om antikropp av klinisk betydelse har påvisats.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Madelaine Andersson

Gäller från

2018-11-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Madelaine Andersson

Dokument-ID

105725

Källa

Evolution