Navigera till sidans huvudinnehåll

Antikroppsidentifiering, gravida

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vissa erytrocytantikroppar kan om de förekommer hos gravida ge upphov till hemolytisk sjukdom hos fostret och det nyfödda barnet. Antikroppshalten (titern) bör följas så att åtgärder för att minska risken för barnet kan sättas in i tid.

Vid antikroppstiter > 16 skickas provet till Blodcentralen Universitetssjukhuset Linköping för analys och för anmälan till perinatalgruppen (ombesörjes automatiskt av blodcentralen).

 

I vissa fall kan prov från barnafadern behöva undersökas för att bedöma om fostret är homo- eller heterozygot för det antigen mot vilket kvinnan bildat antikroppar. Blodcentralen begär i så fall sådant prov.

 

För att säkert hitta kvinnor med antikroppar som har betydelse för det väntade barnet och för att kunna planera förlossning under optimala betingelser rekommenderas antikroppsscreening enligt följande:

Kvinnor utan känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn

  • Ta prov omkring graviditetsvecka 12. Ta ett extra rör till fetalt RhD på kvinnor som är RhD negativa eller där blodgruppen är okänd.
  • Ta ytterligare ett prov omkring graviditetsvecka 29.

Provtagningsmateriel

1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp) till antikroppsidentifiering.
1 st rör EDTA-tillsats 10ml (lila propp) till fetalt RhD.
Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning
Röretikett

Kvinnor med känd antikroppsförekomst av betydelse för väntat barn

Antikroppar upptäcks i prov taget graviditetsvecka 12 alternativt 29. Ta därefter prov efter blodcentralens rekommendation och alltid i samband med eventuell amniocentes.

 

Antikroppar som man erfarenhetsmässigt vet ej skadar fostret (t.ex. anti-Lea, anti-Leb, anti-P1, anti-H) behöver inte följas under graviditeten.

Provtagningsmateriel

3-4 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp)

Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning

Röretikett

Svarsrutin:

Eventuellt antikroppsfynd besvaras med antikroppens/arnas specificitet. Transfusionsråd ges om antikroppen är av klinisk betydelse. För antikroppar som kan skada fostret hos en gravid kvinna anges titer. Om fyndet bör följas föreslås lämpligt intervall till förnyad provtagning.

 

Svarstider:

Prov som svaras ut på Ryhov Jönköping upp till 7 dagar.

Prov som skickas till Universitetssjukhuset i Linköping kan ta upp till 14 dagar.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Madelaine Andersson

Gäller från

2021-06-10

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Marie Allvin

Dokument-ID

105727

Källa

Evolution