Navigera till sidans huvudinnehåll

Angiografi PTC

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Punktion av gallvägar med inläggning av dränage internt alternativt externt för avlastning

Förberedelser

 • Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i ROS av remittent.
 • Ingreppet görs med narkoshjälp. Remitterande läkare narkosanmäler samt fyller i preoperativ journal.
 • Patient är inneliggande.
 • Patient kommer i säng.
 • Patient ska vara fastande 6 timmar före ingrepp.
 • Patient är operationsklädd.
 • Pre-medicinering i samråd med narkospersonal.
 • PVK 1.0.
 • Waran sätts ut inför ingrepp (normalt 3 dagar före undersökning).
 • NOAK sätts ut 1 dag före ingrepp.
 • Prover ska vara klara: INR, P-APT-tid samt Bas-test ska finnas.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning

Hur går en undersökning till?

 • Patienten sövs alternativt blir sederad av narkospersonal vid ingreppet.
 • Man tvättar och klär patienten och utrustningen är steril.
 • Läkaren använder ultraljud i samband med punktion av gallvägarna, ett dränage läggs i gallvägarna ner till tarm. Läget kontrolleras genom att kontrast injiceras och röntgenbilder tas.
 • En påse kopplas till dränaget som lämnas öppet när ingreppet är klart på angiografilabbet.
 • Dränaget läggs om med ett förband och tejpas fast samt märks upp (”PTC-kateter”)
 • Ingreppet tar cirka 2 – 3 timmar

Eftervård

Se eftervårdsblankett ”Eftervård PTC”.

 

Efter ingreppet får oftast patienten ligga på UVA för observation innan återgång till remitterande avdelning.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sandra Carlson

Gäller från

2021-10-04

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Theres Utberg

Dokument-ID

87056

Källa

Evolution