Navigera till sidans huvudinnehåll

Hantering av prover i isvatten

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Vissa prover ska placeras omedelbart i isvatten och lämnas snarast till laboratoriet för omhändertagande. Viktigt att även provröret ska vara iskylt innan provtagningen.

Material

  1. Plastmugg
  2. En handske
  3. Rätt rör för analys
  4. Isbitar

Utförande

  1. Lägg isbitar i en plastmugg
  2. Spola kallt vatten. När vattnet är kallt – fyll på vatten i plastmuggen med is.
  3. Provröret stoppas inuti ett finger i en provtagningshandske som sätts i vatten innan provtagningen.
  4. Genomför venprovtagningen. Direkt vid provtagningen blandas blodprovet, vänd röret 10 gånger, och sätt tillbaka i isvattnet. Observera att hela röret täcks av isvatten.
  5. Gå omedelbart till klinisk kemi med provet kvar i isvattnet.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sonya Shiba

Gäller från

2022-11-18

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sonya Shiba

Dokument-ID

244588

Källa

Evolution