Navigera till sidans huvudinnehåll

Provtagning för blododling

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Mikrobiologen

Provtagning

Provtagningsmateriel

 • Aerob blododlingsflaska (grön hatt)
 • Anaerob blododlingsflaska (orange hatt)
 • PediBact-flaska - för barn (gul hatt)
 • Slaskrör = rör med gul propp (gelrör) eller röd propp.
 • Venprovtagningsset ("butterfly"-nål med slang), art. Nr 28251500
 • För barn och särskilt svårstuckna patienter finns ett venprovtagningsset med finare nål, art. Nr 28451500
 • BactT/Alert-hållare för blododlingsflaska, art. Nr 28907300

Alernativt
Bact/Alert provtagningsset art. Nr 28907100 eller art. Nr 28907200 (finare nål)
Klorhexidinsprit (5mg/mL) eller motsvarande medel (70% isopropanolalkohol)
Kompresser
Skyddshandskar

Provtagningsteknik

Kontrollera flaskorna: titta på "tabletten" i flaskans botten - denna skall vara grågrön; om den är gul skall flaskan kasseras.
Skruva i venprovtagningssetets adapter i BactT/Alert-hållaren. Eller använd provtagningsset för blododling.
Tag av plasthatten från flaskorna, desinfektera gummimembranet med klorhexidinsprit eller motsvarande. Låt spriten avdunsta.

Sprita av membranet till slaskröret (rör med gul eller röd kork)

Desinfektera huden runt punktionsstället omsorgsfullt med klorhexidinsprit eller motsvarande, som appliceras flödigt under c:a 1 min och sedan får lufttorka - inverkningstiden måste vara minst 1 min.

Använd skyddshandskar!

Venpunktion

Vik ihop butterfly-nålens "vingar" med de räfflade sidorna utåt. Avlägsna nålskyddet, punktera venen. Om så önskas kan kanylen fixeras genom att tejpa vingspetsarna. När blod börjar rinna i slangen - det rinner sakta till en början eftersom slangen är sluten i andra ändan - pressas BactT/Alert-hållaren över en upprättstående BactT/Alert flaska. Vacutainer-nålen perforerar då gummimembranet och blodet rinner snabbt ned i flaskan pga. undertryck i denna. Flaskan skall stå lägre än punktionsstället.

Flaskornas etiketter är försedda med volymindikeringsstreck, 5 mL mellan varje streck.
Fyll flaskan upp till markeringen ”filling line”, vid 10 mL

Den rekommenderade mängden är 10 mL (8-12 mL), men undertrycket i flaskan gör att betydligt mer blod kan dras. Man måste alltså passa blodvolymen - antingen genom att titta på märkningen på etiketten eller genom att titta på en märkning (skåra) på BactT/Alert - hållaren. Tag bort flaskan då 10 mL blod sugits in. Fortsätt med nästa flaska.

Övriga blodprover vid samma tillfälle

Om annan provtagning ska göras i samband med blododling, tas dessa med fördel innan blododlingsflaskorna. I dessa fall behöver inte ett slaskrör användas.".

Provtagningsordning

Alla flaskor tas med fördel från ett stick.

 1. Slaskrör 3-5 mL
 2. Aerob blododlingsflaska I
 3. Anaerob blododlingsflaska I
 4. Aerob blododlingsflaska II
 5. Anaerob blododlingsflaska II

Undvik stickskador!

När provtagningen är klar, utlös säkerhetsmekanismen medan kanylen fortfarande är kvar i venen. Kasta allt i kanylburk.

Ha alltid kanylburken nära till hands, den skall tas med till patienten på stickvagn/ korg. Se lokala anvisningar i Landstingets Intranät, Hälso- och sjukvård, Smittskydd/Vårdhygien. Kanyllocket tas bort så att burkens hål blir så stort som möjligt.


Märkning av flaskorna

Tag streckkods-etiketterna och sätt dem på flaskorna, längs med flaskan. I BOS kan upp till tre blododlingar beställas, dvs 3 flaskpar. (För pappersremiss kan två blododlingar, dvs 2 flaskpar beställas på samma remiss).
Etiketter till odling 1 sätts på flaskpar 1, respektive odling 2 på flaskpar 2. Etikett med ”Grön flaska” sätts på flaska med grön kork och ”Orange flaska” på flaska med orange kork.
(Se bild nedan)

C:\Users\akean\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLR5RFJT\332 (2).JPG

Etiketten sätts längs med flaskan utan att skymma det tomma fönstret avsett för volymavläsning.
Etikett med ”Grön flaska” sätts på flaska med grön kork och ”Orange flaska” på flaska med orange kork.

Se även blododling tidsskillnad

Blododling tidsskillnad

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Peter Andersson

Gäller från

2022-05-10

Version

3.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Peter Andersson

Dokument-ID

132484

Källa

Evolution