Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsocenter

Region Jönköpings län (RJL) satsar gemensamt med länets kommuner på att utveckla Hälsocenter i samverkan med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Som länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL), utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling, som tillhör RJL men arbetar på uppdrag av länets kommuner.