Navigera till sidans huvudinnehåll

Normbreddande arbete äldre

Det finns en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet bland hbtqi-personer över 60, jämfört med det nationella genomsnittet, och att bidragande faktorer är att man inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och att man inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-personer.

Befintlig forskning visar att äldre hbtqi-personer ofta bär på en oro inför åldrandet och ett eventuellt ökat vårdbehov. En sådan oro är vanlig hos de flesta äldre, men för hbtqi-gruppen finns en extra utsatthet eftersom man oroar sig för vilket bemötande man kommer att få och för huruvida man kommer våga och kunna vara öppen. Denna oro beror delvis på tidigare negativa upplevelser från mötet med vården, men även på att hbtqi-personer i denna generation har levt i en tid då förtrycket mot hbtqi-personer var institutionaliserat. 

2022 gjordes en inspelning av föreläsningen "Äldrefrågor ur ett regnbågsperspektiv" med Pell Uno Larsson och Vanja Braaten från RFSL:s seniorverksamhet. Föreläsningen är på 1 timma och 11 minuter med flera tillfällen inbakade för att pausa och ha reflektion.
OBS! Den första 1,5 minuten är det stillbild, sen kommer föreläsare i bild.

 

Kontaktuppgifter:

Håkan Karlsson, hakan.karlsson@rjl.se