Navigera till sidans huvudinnehåll

MVP: Mentorer för våldsprevention för målgrupp mellanstadiet

MVP mellanstadiet är ett utbildningsmaterial för personal som möter barn inom skola, elevhälsa och fritidsverksamhet. Utbildningsmaterialet är utformat för elever i mellanstadiet och är en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. 

MVP mellanstadiet uppmuntrar till att tänka kritiskt kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det finns en tydlig koppling till våld, för att förebygga våld redan i ett tidigt skede.

Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet, och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker.

Processen startar med ett förankringssamtal med skolledning som hålls av folkhälsa och länsstyrelsens utvecklingsenhet. 

Skolpersonal (minst två personer) utbildas  i metoden under sammanlagt tre heldagar uppdelat på en halvdags förberedelser med inlämningsuppgift, två heldagar fysisk utbildning och när man kommit i gång med arbetet en halvdags handledning. Sedan genomförs programmet i klasserna, 17 lektioner à 45 minuter där två ledare i par utbildar eleverna. Inför uppstart på skolan genomförs en kunskapshalvdag för all personal om metod och förhållningssätt. 

Vi erbjuder även handledning och ett regionalt nätverk för utbildare i Jönköpings län.

Utbildningsupplägget sker efter överenskommelse. Minst 8 deltagare och max 18 deltagare per utbildningstillfälle. 

Kontakt:

Håkan Karlsson, sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län
hakan.karlsson@rjl.se 
 
Charlotte Jerkelund, sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län
charlotte.jerkelund@rjl.se 

Tania Karanja, Länsstyrelsen i Jönköpings län
tania.karanja@lansstyrelsen.se