Navigera till sidans huvudinnehåll

Dans för dig med Parkinson

Dans för Parkinson har under de senaste åren vuxit fram som en alternativ metod för behandling och hälsofrämjande aktivitet vid Parkinsons sjukdom. En metaanalys av internationella studier visar ett flertal positiva effekter av dans för personer med Parkinson, såsom förbättrad balans, hållning, rörelseförmåga samt ökat välbefinnande och livskvalitet.

Dans för dig med Parkinson är en estetisk upplevelse där flera komponenter är sammansatta: ledda rörelser, fantasi, kreativitet, musik och gemenskap. Klasserna engagerar deltagarnas sinnen och kroppar, och skapar en trevlig och social miljö.

Målgrupp

Personer med Parkinsons sjukdom med varierande funktionsnivå. Personerna behöver själv eller tillsammans med assistent/närstående kunna ta sig till danslektionerna. Behöver ha tillräcklig funktion för att sittandes kunna delta i rörelser som leds av danspedagog.

Upplägg

Deltagarna träffas 1 timme/vecka i 15 veckor per termin. Dansövningar är speciellt anpassade för personer med Parkinsons sjukdom. Sittande uppvärmning, dansövningar bakom stolen/vid stång, förflyttning över golvet, koreografi, improvisation, nedvarvning. Alla rör på sig utifrån sina egna förutsättningan.

Var finns dansklasser?

Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping på Kulturhuset Spira, Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan och Värnamo på Kulturskolan. Mer information om platsen, tiden, kostnaden och anmälan finns på: 1177.se

Dansinstruktör

Som dansinstruktör i Dans för dig med Parkinson behöver man utbildas i forskningsbaserad metod Dance for PD®. Region Jönköpings län står för utbildning av en dansinstruktör per kommun i Jönköpings län.

Kontaktuppgifter

Katarzyna Filipowicz, katarzyna.filipowicz@rjl.se