Navigera till sidans huvudinnehåll

Dans för dig med Parkinson

Dans för Parkinson har under de senaste åren vuxit fram som hälsofrämjande aktivitet vid Parkinsons sjukdom. En metaanalys av internationella studier visar på ett flertal positiva effekter av dans för personer med Parkinson, såsom förbättrad balans, hållning, rörelseförmåga samt ökat välbefinnande och livskvalitet.

Dans för dig med Parkinson är en estetisk upplevelse där flera komponenter som ledda rörelser, fantasi, kreativitet, musik och gemenskap är sammansatta. Klasserna engagerar deltagarnas sinnen och kroppar, och skapar en trevlig och social miljö.

Aktiviteten riktar sig till personer med Parkinsons sjukdom med varierande funktionsnivå. Personerna behöver själv eller tillsammans med assistent/närstående kunna ta sig till danslektionerna. De behöver ha tillräcklig funktion för att sittandes kunna delta i rörelser som leds av danspedagog.

Deltagarna träffas en timme per vecka i 12 veckor per termin. Dansövningarna är speciellt anpassade för personer med Parkinsons sjukdom. Sittande uppvärmning, dansövningar bakom stolen/vid stång, förflyttning över golvet, koreografi, improvisation, nedvarvning. Alla rör på sig utifrån sina egna förutsättningar.

Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping på Kulturhuset Spira, i Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan och i Värnamo på Kulturskolan. Länk till mer information om plats, tid, kostnad och anmälan finns under rubriken länkar. 

För att bli dansinstruktör i Dans för dig med Parkinson behöver man utbildas i den forskningsbaserade metoden Dance for PD®. Region Jönköpings län står för utbildning av en dansinstruktör per kommun i Jönköpings län.

Kontaktuppgifter:
Katarzyna Filipowicz
katarzyna.filipowicz@rjl.se