Navigera till sidans huvudinnehåll

DISA - en metod för att förebygga nedstämdhet och depression bland elever

Vill du hjälpa de ungdomar du arbetar med att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen, och som belyser och stärker deras positiva sidor?

Forskning visar att DISA-metoden (Din Inre Styrka Aktiveras) minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa. Målgruppen är från årskurs sju och uppåt.

Ungdomarna blir medvetna om hur de tänker och vad de gör, och hur detta påverkar det egna måendet. Kunskapen stärker individen och ger var och en möjligheten att till större del påverka det egna måendet på ett positivt sätt.

DISA-metoden är en skolbaserad metod med rötterna i Kognitiv Beteende Terapi som förebygger stress och nedstämdhet främst bland högstadieelever.

Undervisningen hjälper deltagarna att bli mer medvetna om hur tankar och beteenden påverkar hur de mår. Både hur glada tankar och aktiviteter lyfter oss, och hur negativa tankar och aktiviteter kan sänka oss.

Metoden är förebyggande och främjande och ska aldrig användas i behandlande syfte!

Namnet står för Depression in Swedish Adolescents (även om de flesta gruppledare kallar den för Din Inre Styrka Aktiveras) och metoden är till stor del baserad på Gregory Clarke and Peter Lewisohns studier i USA.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms sjukvårdsområde, Stockholms Läns Landsting, anpassade metoden för det svenska skolsystemet och svenska förhållanden och den utvärderades med goda resultat av Britt-Marie Treutiger år 2006.

Pernilla Garmys avhandlingsarbete, “Supporting positive mental health development in adolescents with a group cognitive intervention" avslutades vid Lunds Universitet våren 2016. Slutsatsen och rekommendationer utifrån resultatet i denna avhandling lyder:

DISA minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa.
Kostnaden för DISA är låg i förhållande till dess effekt, vilket indikerar kostnadseffektivitet.
De positiva aspekterna i manualen behöver betonas mer för att stärka ungdomars förmågor
DISA-ledarna behöver få utrymme och flexibilitet för att kunna möta ungdomars behov.

Läs mer om vad forskningen kring DISA-metoden visar

Utbildningar sker planerat en gång per år, vid intresse kontakta:

Håkan Carlsson
DISA-instruktör
070-610 17 20
hakan.karlsson@rjl.se

Ida-Klara Johansson
Folkhälsoutvecklare
070-590 56 05
ida-klara.johansson@rjl.se

Vid intresseförfrågan från större grupp kan utbildning planeras och genomföras i samråd med verksamheten.

Samarbetsrum för DISA-gruppledare

De personer som har gått DISA-gruppledarutbildningen kommer att kunna ingå i nätverket och ha tillgång till ett samarbetsrum med material och information. Tillgång till samarbetsrummet fås efter genomgången utbildning. Har du tidigare genomgått utbildningen och saknar behörighet till "rummet" ta kontakt med ansvariga för mer information och länk.