Navigera till sidans huvudinnehåll

Dubbelt skydd - ett informationsmaterial att använda i samtal om preventivmedel

Dubbelt skydd är ett informationsmaterial som används för att underlätta samtal om skydd och preventivmedel. Det innehåller bland annat en visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel, måttband och informationsmaterial att dela ut till ungdomar.

Allt material är framtaget i samarbete med ungdomar och personal från ungdomsmottagningar och elevhälsa. Materialet är främst framtaget för enskilda möten, till exempel vid hälsosamtal eller besök på ungdomsmottagning, men det kan också användas för grupper och i sex- och samlevnadsundervisning. 

Dubbelt skydd syftar till att få ungdomar att skydda sig dubbelt, både mot oönskad graviditet och hiv/STI.

Materialet kan användas av personal på ungdomsmottagning och elevhälsa, lärare.

Målgrupper är killar och tjejer på högstadiet och gymnasiet, från skolår 8

Om materialet inte redan finns i din verksamhet kontakta sektion Folkhälsa för mer information om var materialet kan beställas. 

Materialet innehåller:

  • Visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel
  • Måttband med kondomförslag för att hitta rätt storlek, att dela ut
  • Informationsfolder i form av dörrhängare
  • Affisch
  • Väntrumsquiz
  • Powerpoint-presentation att använda i grupp

Kontaktuppgifter:
charlotte.jerkelund@rjl.se