Navigera till sidans huvudinnehåll

Dubbelt skydd

Vad

Dubbelt skydd är ett informationsmaterial underlätta samtal om skydd och preventivmedel bland annat en visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel, måttband och informationsmaterial att dela ut till ungdomar. Allt material är framtaget i samarbete med ungdomar och personal från ungdomsmottagningar och elevhälsa. Materialet är främst framtaget för enskilda möten tex vid hälsosamtal eller besök på ungdomsmottagning, men det fungerar även för att använda i grupp och i sex och samlevnadsundervisning.

Syfte

Dubbelt skydd syftar till att få ungdomar att skydda sig dubbelt, både mot oönskad graviditet och hiv/STI.


För vem

Personal på ungdomsmottagning och elevhälsa, lärare.

Målgrupp

Killar och tjejer på högstadiet och gymnasiet, från skolår 8

Tillvägagångsätt

Ta reda på om materialet redan finns i din verksamhet, annars ta kontakt med sektion folkhälsa.

 

Material

  • Visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel,
  • Måttband med kondomförslag för att hitta rätt storlek, att dela ut
  • Informationsfolder i form av dörrhängare
  • Affisch
  • Väntrumsquiz
  • Powerpoint presentation att använda i grupp

 

Kontaktuppgifter


Charlotte Jerkelund, charlotte.jerkelund@rjl.se