Navigera till sidans huvudinnehåll

En förälder blir till

Syfte

 "En förälder blir till" ska främja mer jämlikt och jämställt föräldraskap utifrån ett normmedvetet förhållningsätt där bemötande är en viktig del. Verktyget ger ett stöd i arbetet och främjar samverkan mellan olika professioner. Det bidrar också till att utveckla redan befintliga föräldrastödsmetoder.

För vem?

Familjecentraler med verksamhet för föräldrar med barn från 0-6 år.

Tillvägagångsätt

En förälder blir till är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. I programmet arbetar deltagarna utifrån fyra teman: Jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Samtliga teman baseras på forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor, där tanken är att deltagarna efter genomgått program skapar förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov. Målet med En förälder blir till är att stärka familjecentralerna och att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter oavsett bakgrund.

Under hösten 2020 genomförs en andra utbildningsomgång för familjecentraler
Anmälan sker via lärandekalendern 

Målgrupp

Föräldrar med barn från 0-6 år.

Kontaktuppgifter

Maria Haveland, Region Jönköpings län, maria.haveland@rjl.se
Maja Falck, Länsstyrelsen i Jönköpings län, maja.falck@lansstyrelsen.se