Navigera till sidans huvudinnehåll

En förälder blir till, ett verktyg för mer jämlikt och jämställt föräldraskap

En förälder blir till ska främja mer jämlikt och jämställt föräldraskap utifrån ett normmedvetet förhållningsätt där bemötande är en viktig del. Verktyget ger ett stöd i arbetet och främjar samverkan mellan olika professioner. Det bidrar också till att utveckla redan befintliga föräldrastödsmetoder.

Målgrupp är familjecentraler med verksamhet för föräldrar med barn från 0-6 år.

En förälder blir till är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. I programmet arbetar deltagarna utifrån fyra teman: Jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Samtliga teman baseras på forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor. Tanken är att deltagarna efter genomgånget program skapar förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov. Målet med En förälder blir till är att stärka familjecentralerna och att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter oavsett bakgrund.

Målgrupp i genomförandet är föräldrar med barn från 0-6 år.

Kontaktuppgifter:
Maria Haveland, Region Jönköpings län, maria.haveland@rjl.se 
Maja Falck, Länsstyrelsen i Jönköpings län, maja.falck@lansstyrelsen.se