Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet på recept äldre

Syfte

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk behandlingsmetod som har använts inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 2000-talet. Syftet med FaR är att hälso- och sjukvårdens medarbetare på ett evidensbaserat och strukturerat sätt ska kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet och metoden bygger på flera komponenter som har visat underlätta beteendeförändringar. 

För vem

Alla patienter med behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdom kan få FaR, förutsatt att den fysiska aktivitet kan utföras utanför hälso- och sjukvården.

Tillvägagångsätt

FaR-metoden består av fem delar: individuellt rådgivande samtal, skriftlig ordination, uppföljning, evidensbaserat kunskapsstöd (FYSS) och samverkan med aktivitetsarrangör.

Grunden i FaR är det individuella rådgivande samtalet där målsättning och planering av överenskommen fysisk aktivitet formaliseras genom en skriftlig ordination samt en individuell anpassad uppflöjning. FaR kan ordineras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om patientens hälsotillstånd, fysisk aktivitet som prevention och behandling. Den överenskomna aktiviteten kan vara egen aktivitet eller oragnisrad via förening eller annan aktivitetsarrangör. 

Målgrupp

Legitimerad vårdpersonal 

Kontaktuppgifter

Lena Hedin, sektion folkhälsa. lena.hedin@rjl.se