Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk behandlingsmetod för hälso- och sjukvården för att möta den livsstilsrelaterade ohälsa kopplad till otillräcklig fysisk aktivitet. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva ett recept på fysisk aktivitet. 

Syfte

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk behandlingsmetod som har använts inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 2000-talet. Syftet med FaR är att hälso- och sjukvårdens medarbetare på ett evidensbaserat och strukturerat sätt ska kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet och metoden bygger på flera komponenter som har visat underlätta beteendeförändringar. 

För vem

Alla patienter med behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och behandla sjukdom kan få FaR, förutsatt att den fysiska aktivitet kan utföras utanför hälso- och sjukvården.

FaR-processen - fem delar