Navigera till sidans huvudinnehåll

Gruppträning för invånare med kronisk sjukdom eller cancersjukdom

Enligt Region Jönköpings län budget med verksamhetsplan 2022 ska den nära vården erbjuda invånare med kroniska sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt. Ett led i detta stöd är att erbjuda invånare med kroniska sjukdomar eller cancersjukdom lättillgänglig gruppträning utanför hälso- och sjukvården.

Syfte med insatsen är:

  • Slussa ut invånare med kroniska sjukdomar eller cancersjukdom från sjukvården till gruppträning i en förening, utanför hälso- och sjukvården.

  • Stödja professionen i användandet av fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)

  • Utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvården och extern aktör i samhället för att underlätta för patienter att återgå till vardagsmotion och börja träna och fortsätta med träning över tid. Därmed förbättrad livskvalitet (återgå till arbete efter sjukskrivning) och social samvaro i civilsamhället.

Målgruppen är invånare med kroniska sjukdomar eller cancersjukdom. I samverkan med sjukvården görs en prioritering av vilka kroniska sjukdomar som främjas. I ett första skede fokus på hjärta/kärl, neuro, reuma och cancer.

En förening ansvarar för genomförandet av den fysiska aktiviteten, gruppträning, och att det finns en gruppledare eller personlig tränare (PT). Gruppledaren/PT följer gruppen under hela träningsperioden. Gruppledaren/PT har, efter behov, kontakt med kontaktperson som finns på respektive sjukhus (och vårdcentral) för avstämning om hur aktiviteten fortlöper. Social aktivitet i form av mellanmål efter varje tillfälle kan möjliggöras om så önskas av deltagarna. Den sociala aktivitetens syfte är att skapa nya relationer och gemenskap mellan de personer som deltar. I förlängeningen kan föreningen möjliggöra för deltagarna att utöka sin träning med andra träningsformer på anläggningen.

Aktuella Samverkansparter: 

Identifiering och rekrytering av patienter till gruppträning sker på sjukhusen av berörd personal, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska eller annan relevant yrkeskategori. 

Inklusionskriterier:

  • Personen ska kunna ta sig till och från lokalen på egen hand.
  • Personen ska vara gående (ej rullstol).
  • Lägsta nivå för den fysiska aktiviteten (kunna stå på alla fyra, vända sig från mage till rygg, gå 1 km på en viss tid, ta sig från stående till liggande eller sittande).

Kontaktuppgifter:
Lena Hedin, sektion Folkhälsa
lena.hedin@rjl.se