Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi catch up-utbildning

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtqi-diplomerad verksamhet 
erbjuds särskild catch up-utbildning för nyanställd personal eller personal som av olika anledningar missat tidigare utbildningstillfällen, inom verksamheter som genomfört (Adlons) Regioner i samverkans hbtqi-diplomering. Dessa utbildningar ges i komprimerat format under en dag.

Deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur 
utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen och ha med sig utvecklingsuppgiften som gjordes till utbildningstillfället för reflektion kring den.

Anmälan sker i Lärande- och kompetensportalen.

Kontakt: Håkan Carlsson, hakan.karlsson@rjl.se 070-610 17 20