Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-diplomering

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan bli diplomerade.

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan diplomeras till en kostnad 5 900 kronor exklusive moms per grupp om 12–25 personer. Det går bra att flera små enheter går samman och bildar en grupp, dock ökar kostnaden med 1200 kronor/enhet för att täcka materialkostnaden.

Hbtqi-diplomeringen påminner om RFSL:s hbtq-certifiering, men tar kortare tid och är mer inriktad mot vården. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. Diplomeringen görs under två halvdagar á tre timmar (fyra till sex veckor mellan tillfällena) + hemuppgift som innefattar utvecklingsuppgift och handlingsplan framåt och ett uppföljningssamtal när hemuppgiften är klar.

För överenskommelse om tid för diplomeringsutbildningen eller andra frågor kontakta

Håkan Carlsson, folkhälsa och sjukvård
hakan.karlsson@rjl.se
070-6101720

Hbtqi-diplomeringen är giltig i 4 år från diplomeringstillfället. Därefter erbjuds verksamheten en omdiplomering för 5 900 kronor.
Omdiplomeringen är på 4 timmar och innefattar även en utvecklingsuppgift som görs före utbildningstillfället och en handlingsplan som påbörjas/upprättas i samband med omdiplomeringen.

Varför gör vi det här?

För att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

Målgrupp

Patienter, personal och invånare i region Jönköpings län.

Resultatmål

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården.
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer.
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Hur påverkas länet?

Region Jönköpings län ska bli bästa plats i landet att leva hela livet i, för att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtqi-perspektiv.