Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-föreläsning

Verksamheter i Region Jönköpings län och våra samarbetspartners kan boka kortare föreläsningar som kan hållas fysiskt eller digitalt (ca 60 min)

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan boka föreläsning som introduktion till hbtqi-diplomering eller som enskild föreläsning.

Är ni intresserade av att boka in en föreläsning? Kontakta Håkan Karlsson för överenskommelse om tid. 

Håkan Karlsson

070-6101720

Varför gör vi det här?

För att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

Målgrupp

Patienter, personal och invånare i Region Jönköpings län.

Resultatmål

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården.
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer.
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck

Hur påverkas länet?

Region Jönköpings län ska bli bästa plats i landet att leva hela livet i, för att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtqi-perspektiv.