Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-föreläsning

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan boka föreläsning som introduktion till hbtqi-diplomering eller som enskild föreläsning. Föreläsningen tar 60-90 minuter. 

Är ni intresserade av att boka in en föreläsning? Kontakta Håkan Karlsson för överenskommelse om tid. 

Håkan Karlsson, 070-6101720

Varför gör vi det här?

För att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

Målgrupp

Patienter, personal och invånare i Region Jönköpings län.

Resultatmål

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck

Hur påverkas länet?

Jönköpings län ska bli bästa platsen i landet att leva hela livet i, för att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtqi-perspektiv.