Navigera till sidans huvudinnehåll

Koncept Sund Smart Stark Senior! - fler seniorer i rörelse

Syfte

Syftet med konceptet är att få fler seniorer i rörelse, främja ett hälsosamt åldrande och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid för seniorer, det vill säga 65 år och äldre. Syftet är också att inspirera idrottsföreningar att erbjuda fysisk aktivitet för målgruppen och starta verksamhet för de som är intresserade av att börja i en idrottsförening. 

För vem

Seniorer som är 65 år och äldre. 

Tillvägagångsätt

Sund Smart Stark Senior! pågår under 6 till 12 veckor, med upp till cirka 25 deltagare i varje grupp. Varje grupp har en gruppledare som följer deltgarna i alla aktiviteter. Gruppen ses en till två gånger per vecka med omväxlande aktivitet och digital eller fysisk föreläsning. Vid aktiviteterna får seniorerna testa på olika fysiska aktiviteter i en eller flera föreningar som deltar i konceptet. 

Målgrupp

RF-SISU Småland/idrottsföreningar, bildningsförbund eller annan aktör som tillsammans ansvarar för genomförandet av en grupp.

Kontaktuppgiter

Lena Hedin, sektion Folkhälsa
lena.hedin@rjl.se