Navigera till sidans huvudinnehåll

Koncept Sund Smart Stark Senior!

Syfte

Syftet med konceptet är att få fler seniorer i rörelse, främja ett hälsosamt åldrande och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid för seniorer (65år+). Syftet är också att inspirera idrottsföreningar att erbjuda fysisk aktivitet för målgruppen och starta verksamhet för de som är intresserade av att börja idrottsföreningen. 

För vem

Seniorer 65 år +

Tillvägagångsätt

Sund Smart Stark Senior! pågår under 6-12 veckor, med upp till ca 25 deltagare i varje grupp. Varje grupp har en gruppledare som följer deltgarna i alla aktiviteter. Gruppen ses en till två gånger per vecka, omväxlande aktivitet och digital eller fysisk föreläsning. Vid aktiviteterna får seniorerna testa på olika fysiska aktiviteter i en eller flera föreningar som deltar i konceptet. 

Målgrupp

RF-SISU Småland/idrottsföreningar, bildningsförbund eller annan aktör som tillsammans ansvarar för genomförandet av en grupp.

Kontaktuppgiter

Lena Hedin, sektion folkhälsa. lena.hedin@rjl.se