Navigera till sidans huvudinnehåll

Kostpolicy

Hållbara matvanor innefattar att stödja hälsosam mat, ekosystem och biologisk mångfald, vattenmiljöer och vattenavtryck schysta villkor och lokal ekonomi och att maten skall vara god. Även att begränsa klimatavtryck och markanvändning, kemikalier, antibiotika, bekämpningsmedel  och matsvinn. 

Region Jönköpings län har sedan 2020 en kostpolicy. Syftet med kostpolicyn är att underlätta för patienter, medarbetare, elever och besökare att göra hälsosamma och miljömedvetna matval, samt bidra till säker vård. Kostpolicyn är en viktig del i att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom. 

Kostpolicyn är till för alla inom Region Jönköpings län, och till den följer tillämpningsanvisningar.

Kostpolicy för Region Jönköpings län (pdf, 178,8 KB)

Tillämpningsanvisningar kostpolicy (pdf, 613,9 KB)

För att över tid kunna följa upp efterlevnaden av kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar har ett antal mätetal definierats. Uppföljning sker tertialvis eller årligen. Arbetet utförs enligt en handlingsplan för implementering och uppföljning av kostpolicyn och leds av regionens Råd för hållbara matvanor. 

Uppföljning av kostpolicy 2022.pptx