Navigera till sidans huvudinnehåll

Kulturunderstödd rehabilitering/Kultur på recept

Forskning visar att kulturupplevelser kan bidra till ökad psykisk hälsa och välbefinnande samt ge förutsättningar för social gemenskap.

Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet.

Kultur på recept (KUR) genomförs i grupp och kan förskrivas med syfte att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. KUR, som är en mindre kravfylld insats, kan erbjudas patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa och ospecifiserad smärta. 

 

Målgrupp

  • Personer i arbetsför ålder som inte är sjukskrivna men har psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta.

  • Personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta. (Diagnoser som ingår är; stressrelaterade sjukdomar F43-F48, depression F31-F39, ångest F40-42, och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9.

  • Seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.

Upplägg KUR 

KUR genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Programmet pågår under tio veckor med två aktiviteter i veckan och avslutas med en återträff cirka tre veckor efter avslutad grupp.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, sång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konsert, teaterföreställning och konstutställning/utställning.

Gruppstart hösten 2024

Jönköping: Preliminärt datum infoträff 1 oktober, aktivitetsstart 8 oktober.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Värnamo: Infoträff 10 september, aktivitetsstart 16 september.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved: Infoträff 10 september, aktivitetsstart 17 september.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00

Vetlanda: Infoträff 25 spetember.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 14.00 - 16.30.

Sävsjö, Tranås, Habo och Mullsjö startar upp grupper under hösten.
Datum kommer inom kort.

Kontakt

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator -
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare
Sjuksköterska
M. 070-545 06 05
birgitta.ekeberg@rjl.se

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se

Kontaktuppgifter Kulturkoordinatorer

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69
ingela@icwebbdesign.se

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56
cecilia.gustavsson@varnamo.se  

Gislaved
Annie Nilsson
0371-810 00
annie.nilsson@gislaved.se

Jönköping
Lill Granath
/Birgitta Ekeberg
070-545 06 05
Birgitta.ekeberg@rjl.se

 

Remittera

Remissen Kultunderstödd rehabilitering KUR (tidigare Kultur på recept), är tillgänglig i remissmodulen i Cosmic men skickas brevledes.

Remiss Via Cosmic

  1. Meny / Remiss / Skicka remiss
  2. Mottagande enhet: välj "Remissmottagande enhet"
  3. Remisstyp: "Vårdbegäran"
  4. Remissmall: "Vårdbegäran extern"
  5. Remissval*: tryck på "Remissval*" och välj "Kulturunderstödd rehabilitering KUR"
  6. Fyll i uppgifterna som visas i rutan
  7. Signera och skriv ut

Remissen skickas brevledes till:

Regionens hus
Folkhälsa och sjukvård
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Box 1024
551 11 Jönköping