Navigera till sidans huvudinnehåll

Möten med minnen

Idag lever över 130 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar. Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och anpassa sig till minnesproblematik. Demens berör inte bara de som insjuknar utan också deras anhöriga och det finns ett behov av att erbjuda aktiviteter där även anhöriga inkluderas.

Bakgrund

"Möten med minnen" har sin grund i ett utarbetat koncept med anpassade konstvisningar på the Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Konceptet är översatt samt anpassat till svenska förhållanden av Alzeimerfonden och i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Svenska Postkodlotteriet.

Syftet 

Syftet med "Möten med minnen" är att ge stimulans, en känsla av delaktighet och förbättrad livskvalitet för personer som är i ett tidigt skede av sin demenssjukdom. 

"Möten med minnen" i Jönköpings län

Under 2019 - 2021 genomfördes en studie för att prova och utvärdera en anpassad form av Möten med minnen som inkluderade tre träffar. Utvärderingen visade att både personerna med demens och deras anhöriga var gladare efter visningsaktiviteten än före. De anhöriga uppskattade att göra en aktivitet utanför hemmet och att få göra något tillsammans med sin partner. För den som vill läsa rapporten finns den här. Möten med minnen -Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings Län och Hälsohögskolan, Jönköping University.

Målgrupp 

Personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Upplägg

För att rekrytera deltagare till studiecirkeln samverkar vi med demenssjuksköterska och anhörigsamordnare i respektive kommun och minnesmottagningar i Regionen.

Ett nära samarbete sker med flera av länets museum som Eksjö museum, Jönköping län museum, Museum för konst och Design Vandalorum, Värnamo och Vetlanda Museum.

Studiecirkeln genomförs vid fyra tillfällen, och innebär att titta på och utbyta tankar om konst och/eller föremål, och associera till egna upplevelser. Vid ett av tillfällena besöker gruppen ett närliggande museum. Vi avslutar med fika. Deltagandet och fikat är kostnadsfritt tack vare stöd från Familjen Kamprads stiftelse.

Vill du delta

Studiecirklar har genomförts i Aneby och på gång att starta hösten 2023 i Eksjö (6 november), Jönköping (datum inom kort), Nässjö (2 oktober), Sävsjö (18 september), Vetlanda (14 september) och Värnamo (2 oktober).

 

Kontaktuppgifter

Ann Johansson, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan, mob. 0720767982, ann.johansson@sv.se

Madeleine Svärd, Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan, mob. 070-431 39 36, madeleine.svard@sv.se 

Katarzyna Filipowicz, Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län, mob. 0724 507 409, katarzyna.filipowicz@rjl.se