Navigera till sidans huvudinnehåll

Musik att minnas - ett projekt att öka äldres välbefinnande med musik

Att lyssna på musik är en kulturaktivitet som kan främja både mental och fysisk hälsa. I Musik att minnas kommer deltagarna träffas i studiecirklar och uppleva musik som väcker minnen och kan påverka deras välbefinnande.

Syftet med projektet är att undersöka om äldre personers hälsa och välbefinnande kan påverkas genom att lyssna på musik och samtala om musikupplevelserna i grupp. Vidare är syftet att sprida metoden vidare, så att fler studiecirklar kan skapas.

Deltagarna träffas och har en trevlig och givande stund där de delar med sig och lyssnar till varandras historier och minnen kring olika musikupplevelser. Det bjuds på härliga musikupplevelser som väcker minnen, känslor och energi. Gruppen träffas vid sju tillfällen, det bjuds på kaffe och härlig gemenskap.

Aktuella teman vid träffarna:

  • Musik genom åren, från 30-tal till nutid
  • Olika musikstilar som rock, opera, jazz, pop mm.
  • Vår svenska visskatt
  • Musik i film och teater
  • Musik vid olika högtider
  • Livemusik

Med seniorers medgivande samlas citat och spännande berättelser kring minnen och upplevelser till ett finare häfte. Det förmedlas vidare till Region Jönköpings län, kommuner i Jönköpings län, Studieförbundet Vuxenskolan, Hälsohögskolan, personal inom äldreomsorgen och andra intresserade aktörer. Häftet kan användas i undervisning på Hälsohögskolor. Det förväntade resultatet är att deltagarna får intressanta och händelserika musikupplevelser, som också väcker minnen och påverkar välbefinnandet.

Kontaktpersoner:
Madeleine Svärd, Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan
mobil 070-431 39 36
madeleine.svard@sv.se 

Katarzyna Filipowicz, sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län
mobil 072- 450 74 09
katarzyna.filipowicz@rjl.se