Navigera till sidans huvudinnehåll

MVP - mentorer i våldsprevention

MVP är en långsiktig satsning på en skola som syftar till att förebygga våldet innan det sker. MVP är primärpreventiv insats och syftar inte till att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att våldet kan minska. Målet med MVP är att öka medvetenhet om våld, utmana vedertagna normer kring kön, relationer och våld, öppna för dialog och inspirera deltagarna till ledarskap och åskådaringripanden.

Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker. 

Tillvägagångssätt

Processen startar med ett förankringssamtal med skolledning som hålls av folkhälsa och länsstyrelsens utvecklingsenhet. 

Skolpersonal (minst två personer) utbildas därefter i metoden under sammanlagt tre heldagar uppdelat på en halvdags förberedelser med inlämningsuppgift, två heldagar fysisk utbildning och en halvdag handledning/uppföljning. De utbildade utgör sedan ett skolteam. Skolteamet genomför sedan programmet tillsammans i klasserna: 14 lektioner á 1 timme var där två ledare i par utbildar eleverna. Inför uppstart på skolan genomförs en kunskapshalvdag för all personal om metod och förhållningssätt. 

Vi erbjuder även ett regionalt nätverk för utbildare i Jönköpings län.

Målgrupp

Personal som möter ungdomar inom högstadie- och gymnasieskola, elevhälsa, fritidsverksamhet, socialtjänst och civil sektor.

Utbildningstillfällen

Minst 8 deltagare och max 18 deltagare per utbildningstillfälle. 

Kontaktuppgifter

  • Håkan Karlsson, Folkhälsa, Region Jönköpings län, hakan.karlsson@rjl.se
  • Charlotte Jerkelund, Folkhälsa, Region Jönköpings län, charlotte.jerkelund@rjl.se
  • Tania Karanja, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tania.karanja@lansstyrelsen.se