Navigera till sidans huvudinnehåll

Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan

Pulshöjande fysisk aktivitet är ett koncept som innebär, i korthet, att skolor inför daglig fysisk aktivitet på schemat för elever på skolor utöver ämnet Idrott och hälsa.

Syftet med konceptet är att erbjuda regelbunden, fysisk pulshöjande aktivitet för att bland annat öka förmågan till inlärning på efterföljande lektion. Personal arbetar tillsammans med att genomföra pulshöjande fysisk aktivitet på skolan.

Är ni på er skola intresserad av att komma igång med pulshöjande fysisk aktivitet finns här en vägledning för införandet, komma igång och för vidmakthållandet i arbetet med daglig fysisk aktivitet i skolan.

Kontaktuppgifter

Lena Hedin, Sektion folkhälsa. lena.hedin@rjl.se

Steg 1- Kunskapsinhämtning

Sektion folkhälsa kan erbjuda, efter behov, workshop/konferens inom området. Syftet är kunskapsinhämtning och tips inför en start på er skola.

Steg 2 - Förankring på skola

  • Förankra arbetet med skolledningen. Det är betydelsefullt med delaktighet på skolan bland lärare, elever och föräldrar. Information om arbetet till personal vid gemensamma samlingar för tidig förståelse.
  • Vid en uppstart krävs ca 3- 6 månaders planering med tanke på schemaläggning och resurser.
  • Hög prioritet i schemaläggningen (till exempel ett pulspass/vecka á 20-30 minuter).
  • Införskaffa en pulsutrustning (klockor och band) med realtidsvisning av varje elevs puls (ur ett resultatperspektiv med en synliggord utveckling på individnivå). Utöver detta behövs Ipad eller projektor och vit/slät filmduk/vägg.

Steg 3 - Komma igång på skolan

  • Informera om arbetet med pulshöjande fysisk aktivitet för föräldrar på föräldramöten och informationsbrev före uppstart.
  • Börja i liten skala, med en eller två klasser åt gången. Stegvis utökning på skolan bland eleverna.

Steg 4 - Hållbarhet

  • Tänk långsiktigt när ni går in i ett sådant här arbete. Det handlar om människans komplexitet med hjärna och kropp i ett sammanhang.
  • Uppföljning av arbetet genom till exempel enkät till elever, föräldrar och personal. Regelbundet för att följa utvecklingen över tid samt förbättringar av metoden.

Målgrupp

Barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet

Forskning - Puls för lärande och hälsa

En praktiknära forksningsstudie om daglig fysisk aktiviet på skolschemat. Skolor från följande åtta kommuner deltar i studien: Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Nässjö, Mullsjö, Tranås och Vaggeryd. Syftet med forskningsprojektet är att generera kunskaper om upplevelser och föreställningar av en satsning på pulshöjande fysisk aktivitet (kraftig/aerob karaktär) i skolan. För mer information, se länk

Publikation: ”SPARK - The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain"