Navigera till sidans huvudinnehåll

Rehabdans för dig med stroke

Dans kan vara en utmärkt rehabiliteringsform för personer som har haft en stroke. Hjärnan är plastisk och multimodal träning och stimulans har en stor betydelse för återhämtning efter stroke. Dans innehåller många komponenter som rytm, musik, koordination, imitation, kreativitet och social interaktion. Flera studier visar hur musik och dans bearbetas i hjärnan och nya metoder har utvecklats för att förbättra kognitiva, språkliga, motoriska och sociala förmågor hos personer med neurologiska diagnoser.

Vad är Rehabdans för dig med stroke?

Rehabdans är en speciellt anpassad dansform för personer som har fått en stroke. Under rehabdansen tränar vi muskelstyrka, koordination, balans, finmotorik, koncentration samt kognitiva, psykiska och sociala förmågor. I rehabdansen integrerar vi även den evidensbaserade RGRM-metoden (Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method), där musik och rytm stimulerar hjärnan på ett lustfyllt och roligt sätt.

Målgrupp

Denna dansform riktar sig till personer som har fått en stroke med varierande funktionsnivå. Personerna behöver själv eller tillsammans med assistent/närstående kunna ta sig till danslektionerna samt behöver ha tillräcklig funktion för att sittandes kunna delta i rörelser som leds av danspedagog.

Upplägg

Deltagarna träffas 1 timme/vecka i 15 veckor per termin. Dansövningarna är speciellt anpassade för målgruppen. Sittande uppvärmning, RGRM, dansövningar bakom stolen/vid stång, förflyttning över golvet, koreografi, improvisation, nedvarvning. Alla rör på sig utifrån sina egna förutsättningar.

Var finns dansklasserna?

Rehabdans för dig med stroke erbjuds i Jönköping och Nässjö på Studieförbundet Vuxenskolan. Mer information om plats, tid, kostnad och anmälan finns på: 1177.se

Kontaktuppgifter

Katarzyna Filipowicz, katarzyna.filipowicz@rjl.se