Navigera till sidans huvudinnehåll

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse (rörelserikedom) är ett relativt nytt begrepp för fysisk aktivitet. Rörelseförståelse (rörelserikedom) kommer av engelskans physical literacy*. Dr Dean Kriellaars* är expert på physical literacy och en av världens främsta ambassadörer. 

Rörelseförståelse/rörelserikedom kommer av engelskans physical literacy* och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Rörelseförståelse/rörelserikedom är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Vägen till rörelseförståelse/rörelserikedom går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett och utbyta erfarenheter mellan föräldrar, ledare, pedagoger och beslutsfattare inom bl. a idrott, skola, hälso-och sjukvård och kultur- och fritidsförvaltningar. Därför är det så viktigt att vi delar med oss och inspirerar fler till att bli rörelserika.

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att Riksidrottsförbundet ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Smålandsidrotten kan stödja skolan genom att:

  • erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • utbilda i rörelseförståelse
  • erbjuda rörelsecoacher förinspiration
  • skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • starta, stötta skol-IF
  • samordna föreningssamarbeten
  • skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Kontakt RF-SISU Småland:
Vill du veta mer, kontakta: Maria Hill, samordnare, tel: 036-34 54 72, maria.hill@rfsisu.se

Artiklar:

Kontaktuppgifter:

Lena Hedin, Sektion folkhälsa. lena.hedin@rjl.se

 

*Definition på physical literacy är:
“Physical literacy is the motivation, confidence , physical competence , knowledge , and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life."
Källa: The International Physical Literacy Association, May 2014

*Dean Kriellaars är verksam vid University om Manitoba och är en väl anlitad föreläsare världen över och har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada. Han är fysisk rådgivare åt Cirque de Soleil som har över 1 500 artister från 55 länder.