Navigera till sidans huvudinnehåll

Samtal om existentiell hälsa för unga

 

Radera inte sidan, den ska sparas!

 

Vill du arbeta med att stärka ungdomars självskattade psykiska och fysiska hälsa genom samtal om självupplevd hälsa utifrån WHO:s åtta dimensioner som har betydelse för människors livskvalitet? Som stöd till dessa samtal finns en samtals-kortlek framtagen som vilar på WHO:s åtta dimensioner.

De åtta dimensionerna är:
- Känsla av sammanhang
- Styrka och kraft i livet
- Meningen med livet
- Tillit som livskraft
- Känsla av helhet
- Harmoni och inre jämnvikt
- Nyfikenhet och förhoppning

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder utbildning i hur samtal sker i grupper med hjälp av samtalkort utifrån den existentiella hälsans åtta dimensioner. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska stärkas i den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Samtalen ger utrymme för elevernas egna insikter om hur de kan påverka och öka sitt välbefinnande. Samtalen uppmuntrar och inspirerar också till att lyssna på andras erfarenheter och tankar.

För vem? - Gymnasieelever

Kontakt:

Ida-Klara Johansson
ida-klara.johansson@rjl.se